ngoKażdy z nas podejmuje codziennie różne decyzje. Także w fundacji, stowarzyszeniu są one podejmowane co jakiś czas (przepisy prawa) lub z powodu jakiejś bieżącej potrzeby. W organizacji uchwała musi mieć określoną formę i spełnić kilka warunków, aby mogła być uznana za ważną. Sprawdź, czym jest uchwała i co musi zawierać.

Zapraszamy do lektury

; ;