images

200 milionów złotych z Unii dla pomorskich szkół! Do 15 stycznia 2016 roku organy prowadzące szkoły publiczne i prywatne mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na podniesienie jakości edukacji ogólnej. W projektach można sfinansować m.in. organizację dodatkowych zajęć, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie sal lekcyjnych w materiały i pomoce dydaktyczne.

Więcej na stronie Funduszy Europejskich