gdańsk_pomorskieeu_logo

Spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych Forum Inicjowania Rozwoju odbędzie się 2 grudnia 2015 r. na Stadionie Miejskim w Gdańsku-Letnicy. Tematem przewodnim konferencji poświęconej współpracy międzysektorowej na Pomorzu będą zrównoważone relacje. Spotkają się przedstawiciele 3 kluczowych sektorów – biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Honorowy patronat objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Więcej inormacji na stronie internetowej

; ;