0x0

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pula środków to 21 milionów złotych. Wnioski można składać od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku.

Więcej na stronie Funduszy Europejskich