ngoZnowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego nie pozostawia już żadnych wątpliwości, czy organizacje pozarządowe, korzystające z pieniędzy publicznych, są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Nadal jednak nie jest w pełni jasne, w jakim zakresie powinny to robić.

Zapraszamy do lektury

; ;