nfosigw_logoKampanie medialne, szkolenia, konkursy, konferencje, aplikacje mobile – bez tego nie byłoby edukacji ekologicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera kompleksowe projekty, które aktywizują społeczeństwo do ekologicznych działań. Rocznie przeznacza na ten cel kwotę około 50 mln zł.

Narodowy Fundusz jest jedną z najważniejszych instytucji, finansujących edukację ekologiczną w kraju. Rocznie obsługuje realizację ponad 100 przedsięwzięć, z czego zdecydowaną większość stanowią działania wieloletnie.

Projekty edukacyjne realizują organizacje pozarządowe, domy mediowe, wydawnictwa, ministerstwa czy parki narodowe – lista beneficjentów jest tu bardzo długa. Poruszane tematy dotyczą zrównoważonego gospodarowania energią, odpadami, wodą, zasobami przyrodniczymi, jak również kształtowania właściwych postaw konsumenckich podczas zakupów i w życiu codziennym. Są skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Dofinansowanie przyznawane jest z programu „Edukacja ekologiczna”, którego budżet na lata 2015-2023 określono na ponad 198 mln zł.

Celem naszego programu „Edukacja ekologiczna” jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Upowszechniamy wśród Polaków wiedzę i kształtujemy ich postawy ekologiczne, kładąc szczególny nacisk na edukację i zaangażowanie dzieci i młodzieży – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej na NGO