ngoJuż w maju 2016 r. 7 osób – a nie jak dziś 15 – zarejestruje stowarzyszenie. I zrobi to szybko, w kilka dni. Taką możliwość daje eliminacja nadzoru starosty oraz wykreślenie z ustawy Prawo o stowarzyszeniach trzymiesięcznego terminu na rozpatrzenie wniosku o rejestrację. Czy sądy naprawdę przyspieszą?

Zapraszamy do lektury

; ;