Pomorskie_w_unii
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Osie Priorytetowe: 5. Zatrudnienie oraz 6. Integracja);
  • zasady przygotowywania wniosków przez organizacje pozarządowe do konkursu z Działania 6.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020;
  • zasady udziału organizacji pozarządowych w partnerstwie w projektach ZIT;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 na parterze), w godz. 16:00-18:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:a.wisniewska@powiatwejherowski.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej szczegółów na stronie intrnetowej