ngo

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r. Zobacz, jak wygląda cały kalendarz wprowadzania nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach.

Zapraszamy do lektury