RC-black

BALTIC SEA NGO FORUM 2016 PROGRAM SPOTKANIA

17.11.2015 r., godz. 14:00, Fundacja RC

1. Przegląd bieżących działań i dotychczasowych uzgodnień.

2. Omówienie roli poszczególnych podmiotów w organizacji Forum. Podział zadań pomiędzy partnerami.

3. Ścieżki wsparcia finansowego.

4. Harmonogram dalszych działań.

5. Wolne wnioski.

Miejsce spotkania:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk

Przewidywany czas spotkania – 2 godziny

Osoba do kontaktu:

Natalia Meszko 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Regional Information and Support Centre for NGOs

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

tel: +48 58 344 40 39  fax: +48 58 340 12 13

e-mail:  biuro@fundacjarc.org.pl ; http://www.fundacjarc.org.pl ; ;