logo_pl2

Ponad 30 mln zł trafiło do 311 spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych w ramach pożyczek z Funduszu Ekonomii Społecznej.

Na pożyczki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło do tej pory ponad 30 mln zł. Dotychczas udzielono 311 pożyczek. Dzięki środkom utworzono 251 miejsc pracy, w tym 151 dla kobiet.

Podstawowym zadaniem Funduszu ES jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna przynieść wzrost przychodów lub zatrudnienia w danym podmiocie.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł. Można ją spłacać do 5 lat (60 miesięcy). Elementem oferty funduszu jest również bezpłatne doradztwo świadczone po udzieleniu pożyczki.

Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu pracy zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Rolę Pośrednika Finansowego na terenie całego kraju pełni Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., którego zadaniem jest udzielanie pożyczek oraz świadczenie bezpłatnych usług doradztwa.

Informacje o warunkach dla pożyczkobiorców znajdują się na stronie http://esfundusz.pl/.

35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych – to cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Program został podpisany w sierpniu 2014 r. W latach 2014-2020 na wsparcie ekonomii społecznej przeznaczonych zostanie prawie 3 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. z budżetu Państwa, z dotacji unijnych oraz środków samorządowych.

17 listopada w siedzicie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. O roli ekonomii społecznej dyskutować będą m.in. prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Henryk Wujec, przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej czy Rafał Woś z Tygodnika Polityka.

Za:MPiPS

; ;