ngoStowarzyszenie zwykłe to niewielka grupa ludzi, ale po wejściu w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach, mogąca już całkiem sporo. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, a jeśli jednocześnie członków przybywa, można pomyśleć, żeby jeszcze bardziej rozwinąć działania i zarejestrować stowarzyszenie w KRS. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie regulacja opisująca ten proces.

Przypomnijmy, że w maju 2016 r. stowarzyszenia zwykłe uzyskują nowe możliwości działania. Będą mogły we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Będą ubiegać się o dotacje, rejestrować status pożytku i zbierać 1 procent. Jeśli zachcą, powołają zarządy i organy kontroli wewnętrznej.

Stowarzyszenie zwykłe, korzystające z powyższych uprawnień, stanie się podmiotem, który może okrzepnąć i „dorobić się”: zgromadzić zespół – grupę kompetentnych osób, zebrać doświadczenie realizując projekty, zyskać zaufanie w lokalnym środowisku. Z czasem, dla takiej organizacji, formuła stowarzyszenia zwykłego może stać się ograniczająca. Pojawia się więc możliwość przekształcenia w bardziej rozwiniętą formę stowarzyszenia – stowarzyszenie rejestrowe.

Zapraszamy do lektury