ngoPolecamy poradnik „Ustawa o działalności pożytku publicznego. Komentarz”, z serii 3w* („Warto Wiedzieć Więcej”). To niezbędna publikacja dla wszystkich stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz urzędników współpracujących z organizacjami. Uwzględnia zmiany wprowadzone tegoroczną nowelizacją.

Więcej na NGO