ngoNowe stowarzyszenia zwykłe rejestrować się będą w nowej ewidencji. Te, które już działają, żeby uzyskać nowe uprawnienia, też się do tej ewidencji zgłoszą. W czerwcu 2018 r. brak wpisu do ewidencji będzie oznaczał rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Czy stowarzyszenia zwykłe, działające na starych zasadach, przestaną funkcjonować?

Zapraszamy do lektury