ngoZa kilka miesięcy zmienią się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Najważniejsze zmiany to zmniejszenie liczby osób, które są konieczne do założenia stowarzyszenia oraz skrócenie czasu rejestracji. Duże zmiany dotyczą też stowarzyszeń zwykłych. Sprawdź, co się zmieni.

Więcej szczegółów na NGO