ngoPonad 9,4 mld zł – to pula środków dla organizowanych w tym roku konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W 2015 r. kontraktowane są także projekty pozakonkursowe, które będą realizowane niemal przez cały okres wdrażania Programu. Inwestycje te dotyczą m.in. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej drogowej i kolejowej (TEN-T) oraz zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich, leżących poza siecią TEN-T. Planuje się także zawarcie umów w sektorze energetyki w zakresie doradztwa w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz przesyłu gazu. Wsparcie UE dla podpisanych do tej pory 17 umów dla inwestycji transportowych wynosi w sumie 9,1 mld zł.

Więcej na stronie NGO