ngo

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw czeka na publikację. Przepisy zaczną wchodzić w życie w maju 2016 r. Najgłębsze zmiany będą dotyczyć stowarzyszeń zwykłych. Uzyskują one osobowość prawną, co daje im realne możliwości działania. Możliwości, których nigdy nie miały.

Zapraszamy do lektury