LOGO-URZĘDU-MARSZAŁKOWSKIEGO.

Szanowni  Państwo,

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o spotkaniach dot. konkursu dedykowanego organizacjom pozarządowym z Poddziałania 6.1.2, które odbędą się w dniach: 28.10.2015 i 6.11.2015  w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Informacja wraz z programem dostępna jest na stronie www.rpo.pomorskie.eu   oraz pod poniższym linkiem

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-dotyczace-realizacji-projektow-w-ramach-poddzialania-6-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa