1400495943-ministerstwo-infrastruktury-i-rozwoju-150514-01

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało ogłoszenie na temat planowanego naboru wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Termin składania wniosków: od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez: opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne lub;
  • publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub;
  • podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r. od poniedziałku do piątku. W dniach od 19 listopada do 9 grudnia w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 10 grudnia tylko do godz. 16:00.

Wiecej informacji na stronie internetowej

  ; ;