22 października br. w gościnnych przestrzeniach Kompleksu Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyło się kolejne Gdyńskie Forum Pozarządowe. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za tak liczne przybycie  –  w  wydarzeniu uczestniczyło około 170 osób.

Uroczystość otworzył Wiceprezydent Gdyni i Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej – Michał Guć, podsumowując współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prezentując wybrane osiągnięcia i aktywności gdyńskich ngo’sów.

W kolejnym wystąpieniu Przewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Łukasz Wyszyński dokonał podsumowania upływającej kadencji Rady oraz przedstawił wyniki ankiety dotyczącej opinii gdyńskich organizacji na temat nowego systemu oceny wniosków składanych w otwartych konkursach ofert.

Pierwszą część Forum zakończyli Anna Melki ze Stowarzyszenia Ovum oraz Marek Radyko ze Stowarzyszenia In gremio, którzy zaprezentowali nową formułę działania Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ofertę wsparcia skierowaną do gdyńskich organizacji.

Dalszym punktem Forum były spotkania warsztatowe w sześciu grupach tematycznych zgodnych z zakresem działania gdyńskich organizacji pozarządowych, w których uczestniczyli liczni przedstawiciele III sektora oraz przedstawiciele samorządu w osobach Wiceprezydentów Gdyni Michała Gucia oraz Bartosza Bartoszewicza, a także Radnych Rady Miasta Gdyni, kierowników i dyrektorów gdyńskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli wydziałów i komórek Urzędu Miasta. Podczas tych spotkań poruszone zostały problemy sektora oraz propozycje rozwiązań kwestii systemowych związanych ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi. Opracowano także zestaw postulatów dla nowej kadencji GRDPP. Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnie przez zespoły pozarządowo-samorządowe rozwiązania spowodują, że współpraca obydwu sektorów będzie jeszcze lepsza i bogatsza w efekty.

Ostatnim, ale jakże ważnym elementem forum były wybory członków Gdyńskiej Rady Organizacji Pozarządowych, którzy stanowić będą zarazem delegatów gdyńskich organizacji do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz innych zespołów opiniodawczo-doradczych. Do Rady wybrano po dwie osoby w każdej z grup tematycznych. Łącznie dwanaście osób:

 1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
 2. Ida Bocian – Fundacja Klinika Kultury
 3. Małgorzata Chojnowska – Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa
 4. Bartłomiej Engelbrecht – Federacja Organizacji Pozarządowych
 5. Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
 6. Magdalena Madajczyk – Fundacja Dogtor
 7. Anna Melki – Stowarzyszenie Ovum
 8. Roman Rychter – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
 9. Hanna Słomska – Uczniowski Klub Sportowy Orka
 10. Maciej Szkudlarek – Fundacja 4 sztuki
 11. Łukasz Wyszyński – Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students Coalition
 12. Urszula Zalewska – Fundacja Nadaktywni

Dodatkowo, w grupach reprezentujących organizacje działające w zakresie:

 • sportu, turystyki, rekreacji oraz ochrony środowiska;
 • zdrowia i osób niepełnosprawnych;
 • seniorów i kombatantów;

wybrano dodatkowe osoby, mające w przyszłości wchodzić w skład  Rady ds. Sportu, Społecznej Powiatowej Rady ds. osób niepełnosprawnych oraz Rady ds. Seniorów. O szczegółach związanych z tymi zespołami poinformujemy wkrótce.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy i już dziś zapraszamy na Gdyńskie Forum Pozarządowe w 2016 roku!!!

Pierwsze zdjęcia (foto: Tomasz Kamiński):