ngoNie trudno zauważyć, że kandydaci i kandydatki na parlamentarzystów i parlamentarzystki rzadko w swych programach i wystąpieniach poruszają kwestie związane z tym, co może interesować działaczy organizacji pozarządowych. Co nie znaczy, że w ogóle takich tematów nie ma. Nawet w debacie telewizyjnej liderów ośmiu komitetów wyborczych padły słowa „organizacje pożytku publicznego”, ale jedynie w kontekście finansowania związków wyznaniowych.

Nieco więcej o tym, co przedstawiciele poszczególnych komitetów myślą np. o reformie 1%, można się pośrednio dowiedzieć z odpowiedzi, jakich kandydaci i kandydatki udzielili na pytania serwisu MamPrawoWiedzieć.pl. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że nie wszystkie komitety w równym stopniu zdecydowały się wypełnić wysłane im kwestionariusze. Przez to jest nadreprezentacja odpowiedzi kandydatów z Nowoczesnej Ryszarda Petru i Razem. Ale i tak lektura jest ciekawa.

Więcej na stronie internetowej