Eurodesk_Logo_nowe_OK

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh działa jako sieć 42 sieci krajowych. Koordynatorem polskiej sieci Fundacji jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Celem fundacji jest promocja dialogu międzykulturowego poprzez mobilizację i uczestnictwo społeczności oraz wsparcie wdrażania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem konkursu jest promocja poszanowania różnorodności kulturowej, lepsze poznanie i wzajemne zrozumienie przedstawicieli różnych kultur.

Grupy docelowe:

– podmioty działające na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego,
– organizacje pozarządowe,
– organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
– władze i instytucje rządowe,
– związki wyznaniowe,
– media lokalne,
– liderzy społeczni,
– liderzy opinii i liderzy lokalni,
– młodzież,
– kobiety

Wiecej informacji na stronie internetowej