grafika internet_1+min

Wraz z początkiem jesieni Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na weekendowe warsztaty rodzinne poświęcone podróżowaniu oraz poznawaniu innych kultur.

Zajęcia zatytułowane „Ekspedycja MEG”, skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat, pomagają radzić sobie z trudami podróży, są też okazją do wysłuchania opowieści ciekawych gości, którzy dzielić się będą wrażeniami ze swoich wypraw.

Warsztaty dla rodzin – „Kultura na horyzoncie!” – przybliżą tradycje i zwyczaje kultur z całego świata, nauczą dzieci szacunku i tolerancji do rówieśników z innych krajów. Zajęcia odbywają się w co drugą sobotę i niedzielę miesiąca.

Terminy zajęć „Ekspedycja MEG” to:  26 września/ 10 oraz 24 października/ 14 oraz 28 listopada/12 grudnia.

Terminy zajęć „Kultura na horyzoncie!” to:  27 września/11  oraz 25 października/15 oraz 29 listopada/ 13 grudnia.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 11.00-12.30

Zadania wolontariusza/wolontariuszki to: pomoc dzieciom w aktywnościach plastycznych oraz pomoc w przygotowaniu przestrzeni do zajęć.

Oferujemy:

– wprowadzenie w obowiązki,

– porozumienie o współpracy i ubezpieczenie NNW,

– koszulkę i identyfikator,

– napoje w czasie zajęć,

– możliwość zwrotu kosztów dojazdu do muzeum środkami komunikacji miejskiej,

– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń do koordynatorki wolontariatu: a.zielinska@muzeumemigracji.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 539 998 937 lub 58 6704 170.

 

grafika internet+min