sap

SOPOCKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to wspólny projekt Przedsiębiorstwa Społecznego Kooperacja i Urzędu Miasta Sopot. Pomysł ma swoje korzenie w znanych na Zachodzie i coraz bardziej popularnych w Polsce akceleratorach biznesu. Charakteryzują się one tym, że oferują dobro rzadsze i cenniejsze od pieniędzy – wiedzę, jak zrobić własny biznes. Zwykle w formie szkoleń, doradztwa i mentoringu pomagają przekuć pomysł na plan, wdrożyć do działania projekt, pokazują jak wprowadzić biznes na rynek. Działają jak akcelerator, czyli nadają sprawom prędkość – motywują, informują, pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, aby skutecznie działać na rynku.

Sopocki Akcelerator Przedsiębiorczości proponuje wieloaspektowe wsparcie merytoryczne, które pozwoli na dopracowanie pomysłu na biznes lub jego poszerzenie oraz zdobycie lub uzupełnienie wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych pragnących założyć własną działalność gospodarczą, mikro i małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących ekonomizację swojej działalności.

Warsztaty:

09.10.2015 (piątek) ZAPROJEKTUJ MODEL BIZNESOWY FIRMY (godz.9.00-15.30)

10.10.2015 (sobota) BIZNESPLAN-DNA FIRMY (godz.9.00-15.30)

 Miejsce: 

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, ul.Młyńska 11 w Sopocie

Więcej informacji na stronie internetowej