logo_pl2

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020(PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących

Nowy termin składania ofert  – 8 października 2015 r.

Zmianie ulega także treść regulaminu konkursu w części dotyczącej terminu składania ofert.

Za:MPiPS