ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udzialu w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2018.

Założenia powstały w wyniku prac powołanego w ramach projektu Zespołu Konsultacyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych i MSiT.

Konsultacje publiczne projektu mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy.

Termin konsultacji: 10.09-20.09.2015

Więcej na stronie NGO