Przyjęcie nowej ustawy dotyczącej zgromadzeń publicznych stało się konieczne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2014 r., w którym starym (wciąż obowiązującym) przepisom wytknięto wiele wad. Na początku roku w Sejmie pojawił się rządowy projekt nowej ustawy. 10 września 2015 r. posłowie odrzucili poprawki zaproponowane przez Senat i zakończyli prace nad tym projektem. Będziemy mieli zgromadzenia spontaniczne, ale ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

więcej: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1660608.html