9 warsztatów, 2 dni szkoleniowe, w sumie 136 godzin szkoleniowych, 135 uczestników i uczestniczek, 15 pełnych zapału trenerów i trenerek, 4 superwizorki Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Przestrzeń inspiracji, wymiana doświadczeń, rozwój osobisty, nowe umiejętności i kontakty – tak zapowiada się I edycja Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych zorganizowana wspólnie z 17 edycją szkoły trenerskiej STOP.

W dniach 4-5 września 2015 roku trenerzy i trenerki z całej Polski przeprowadzą w województwie pomorskim cykl szkoleń o bardzo różnorodnej tematyce. Podczas dwudniowego spotkania Pomorskiej Szkoły Liderów/ek pomorscy społecznicy będą mogli wziąć udział w jednym z dziewięciu warsztatów.

Do wyboru proponujemy następujące szkolenia w różnych miastach województwa pomorskiego:

  • Aktywność online – COP Pruszcz Gdański
  • Nie da się. Nie, da się! – o jakości w partycypacji – COP Tczew
  • Współpraca z samorządem uczniowskim – Sopocka Szkoła Wyższa
  • Proces planowania projektów społecznych z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania – Sopocka Szkoła Wyższa
  • Sensacje XXI wieku – jak dbać o swoje bezpieczeństwo i prywatność w Internecie – Sopocka Szkoła Wyższa
  • Jak włączać mieszkańców w podejmowanie decyzji? Wybrane techniki partycypacji obywatelskiej – Malbork Welcome Center
  • Od facylitacji, w kapeluszach De Bono, do Debaty OksfordzkiejWykorzystanie różnych form dyskusji w działalności organizacji pozarządowej. – Fundacja RC Gdańsk
  • Praktyczny wymiar emocji – Fundacja RC Gdańsk (szkolenie jednodniowe 5 września 2015)
  • Skuteczny Kodeks Etyczny w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Urząd Marszałkowski Gdańsk (szkolenie w dniach 3-4 września 2015 r.)

więcej: http://fundacjarc.org.pl/9-bezplatnych-niepowtarzalnych-szkolen-dla-pomorskich-organizacji-pozarzadowych-i-jst/