Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

 Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

1) Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży (wysokość środków: 300 000 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 24 sierpnia 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 10 września 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu   w odpowiednim zakresie.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).