Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Harmonogram konkursów miejskich

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem otwartych konkursów ofert na zadania realizowane w roku 2019.

sam HARMONOGRAM 2020 HARMONOGRAM 2020