Gdyński sektor pozarządowy to ponad 700 organizacji i grup nieformalnych, których członkowie każdego dnia działają na rzecz gdynian, a także regionu. Wiele organizacji swoimi działaniami wychodzi daleko poza granice administracyjne Gdyni, a czasami także poza granice Polski.

Działania III sektora mieszkańcy naszego miasta mogą poznać podczas zajęć sportowych, wydarzeń plenerowych, porad prawnych, księgowych, psychologicznych, na zajęciach lekcyjnych, jeżdżąc na rowerach, uczestnicząc w przedstawieniach teatralnych czy kulturalnych. Gdyński III sektor dotyka każdego z nas!

Kampania 1%  (dane za 2011 rok)

  •  60,5% gdynian przekazało swój 1% na OPP
  • konta OPP zasiliło 4.6 mln 
  • dystrybucja ulotek promocyjnych
  •  kampania w centrach handlowych
  • udział wolontariuszy
  • Newsweek – nagroda specjalna za promocję odpisu 1%

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych