Gdyńska Strefa Pozarządowa będzie wydarzeniem cyklicznym odbywającym się raz do roku w okresie wiosenno-letnim.  Wydarzenie będzie podzielone na dwie części – pierwsza z nich trwająca przez 6 dni przed dniem finałowym będą to animacje społeczne organizowane przez organizacje III sektora w dzielnicach i miejscach ich codziennej działalności. Podczas w/w animacji następowała będzie promocja codziennej aktywności oraz informowanie i reklamowanie dnia finałowego, jakim będzie Gdyńska Strefa Pozarządowa. Działania powiązane czasowo w różnych lokalizacjach przy odpowiedniej oprawie medialno-reklamowej dadzą bardzo duży efekt wypadkowych działań. Całość działań będzie powiązana pod nazwą „Gdyński Tydzień Pozarządowy”.

Gdyńska Strefa Pozarządowa (dzień finałowy) będzie to okazja do zaprezentowania działań gdyńskich organizacji III sektora, ale kluczowym kryterium wyboru będzie oferta, jaką organizacje będą mogły zaproponować mieszkańcom. Ważne jest, aby swoimi działaniami odnosiły się do swojej bieżącej działalności. Będzie to miało za zadanie wzmocnić przekaz dotyczący działań NGO w Gdyni.

Dodatkowo podczas strefy pozarządowej będzie stworzona wystawa fotografii wielkoformatowych prezentujących najciekawsze inicjatywy, które miały miejsce w naszym mieście w okresie od poprzedniej Gdyńskiej Strefy Pozarządowej (nie więcej jak 12 miesięcy) oraz reklamujące najbliższe zbliżające się inicjatywy (nie więcej jak do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się GFP).