Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) jest ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Członkowie Rady wybierani są na dwuletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą również przedstawiciele samorządu delegowani przez prezydenta. Obecnie działający członkowie rady reprezentujący różne obszary aktywności społecznej zostali wyłonieni 22 października 2015 r. w trakcie Gdyńskiego Forum Pozarządowego.

Członkowie Rady mają wiele uprawnień, które w sposób szczegółowy opisane są w Regulaminie działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (link).

Istotnym zadaniem członków Rady jest udział w konsultacjach dotyczących uchwał dotyczących sfery zadań publicznych np. Wieloletniego Programu Współpracy  oraz   uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

 Skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Urszula Zalewska
 2. Sebastian Jędrzejewski
 3. Roman Rychter
 4. Bartłomiej Engelbrecht
 5. Magdalena Madajczyk
 6. Tomasz Bobryk
 7. Anna Melki
 8. Ida Bocian
 9. Maciej Szkudlarek
 10. Łukasz Wyszyński 
 11. Maja Wagner
 12. Kordian Kulaszewicz
 13. Hanna Słomska
 14. Małgorzata Chojnowska
 15. Michał Guć 
 16. Salwiusz Marchel

Obsługę Rady zapewnia Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych – 58 662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl