Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) jest ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Od roku 2017 członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą również przedstawiciele samorządu delegowani przez prezydenta. Obecnie działający członkowie rady reprezentujący różne obszary aktywności społecznej zostali wyłonieni 17 listopada 2017 r. w trakcie Gdyńskiego Forum Pozarządowego.

Członkowie Rady mają wiele uprawnień, które w sposób szczegółowy opisane są w Regulaminie działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (link).

Istotnym zadaniem członków Rady jest udział w konsultacjach dotyczących uchwał dotyczących sfery zadań publicznych np. Wieloletniego Programu Współpracy  oraz   uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

 Skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Urszula Zalewska
 2. Sebastian Jędrzejewski
 3. Roman Rychter
 4. Danuta Kłopocka
 5. Magdalena Madajczyk
 6. Tomasz Bobryk
 7. Małgorzata Bujak
 8. Ida Bocian
 9. Piotr Lewko
 10. Łukasz Wyszyński
 11. Maja Wagner
 12. Marek Radyko
 13. Agnieszka Bibrzycka
 14. Małgorzata Chojnowska
 15. Michał Guć
 16. Salwiusz Marchel

Obsługę Rady zapewnia Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych – 58 662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl