Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Ważne

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Gdyni corocznie przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Stało się już tradycją i dobrą praktyką, że zamieszcza w nim corocznie opis najciekawszych projektów oraz dokonań gdyńskich organizacji pozarządowych zrealizowanych lub rozpoczętych w roku sprawozdawczym. Jest to świetna okazja do promocji działań własnej organizacji oraz

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w zakresie dyskryminacji, molestowania oraz mobbingu w zatrudnieniu- 10.05.2019r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.05.2019r. (piątek) o godz.  9:00, 10:00, 11:00, 12:00 oraz 13:00  w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się konsultacje z prawnikiem. Konsultacje przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dla mieszkańców Gdyni. Zgodnie z  art. 113 kodeksu pracy jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, molestowanie, mobbing, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,

Kampania 1%

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współorganizacji kolejnej edycji Kampanii 1% "Mały procent - wielka sprawa!", podczas której wspólnie będziemy dążyli do tego, by jak największa ilość osób przekazywała swoje pieniądze organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Serdecznie zachęcamy wszystkie organizacje pożytku publicznego, których działalność dotyczy Gdyni i jej mieszkańców do współpracy przy tworzeniu i realizacji

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:   Konkurs- Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością -  Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 9 maja 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43 w terminie