Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Ważne

III Edycja konkursu o nagrodę „Srebrnego Śledzia”

Ideą konkursu jest docenienie i ukazanie szerszemu gronu najbardziej kreatywnych i zaangażowanych gdyńskich organizacji pozarządowych, dostrzeżenie i docenienie wybitnych osobowości (czasami tych co pracują w zaciszu tworząc prawdziwe cuda) oraz  wyróżnienie nowych idei pojawiających się w III sektorze. Przyznawane będą 3 równorzędne nagrody niezależnie od zgłaszanej kategorii. Zapraszamy do zapisywania zarówno inicjatyw, projektów, start up-ów,

Przyjmujemy zgłoszenia do Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego na rok 2019 !

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w tworzenie kolejnej edycji Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego.  Wspierając i promując organizacje działające na rzecz Gdyni i jej mieszkańców, pragniemy zaprezentować w kalendarzu organizacje, które w ostatnim czasie szczególnie zapisały się w życiu gdyńskiego sektora obywatelskiego. Jeżeli uważacie Państwo, że to właśnie Wasza organizacja powinna znaleźć się w Gdyńskim Kalendarzu Pozarządowym

Zgłoś organizację! Rozpocznij współpracę z Gdyńskim Centrum Wolontariatu

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy w ramach Gdyńskiego Centrum Wolontariatu.  Naszym celem jest promowanie wartości wolontariatu, zwiększenie zakresu i jakości wolontariatu w Gdyni. Wolontariat w organizacjach pozarzadowych jest bardzo zróżnicowany, a podejmowane działania zależą przede wszystkim od profilu organizacji i predyspozycji wolontariusza. Jeśli Państwa Organizacja potrzebuje Wolontariuszy zapraszamy do współpracy

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:  1) Konkurs Placówka Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Karwiny - Oferty należy składać w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 23:59. - Ofertę realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz