Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Ważne

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która

Dużury księgowych-trwają zapisy dla mieszkańców!

Szanowni Państwo, Zgodnie z przyjętymi projektami zmian ustaw w tym roku po raz pierwszy Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas roczne zeznanie podatkowe. Do dnia 14 lutego Urząd rozliczy za nas PIT-y, a między 15 lutego – 30 kwietnia każdy będzie mógł elektronicznie zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym.  W tym też okresie PIT

Kampania 1%

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współorganizacji kolejnej edycji Kampanii 1% "Mały procent - wielka sprawa!", podczas której wspólnie będziemy dążyli do tego, by jak największa ilość osób przekazywała swoje pieniądze organizacjom działającym na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Serdecznie zachęcamy wszystkie organizacje pożytku publicznego, których działalność dotyczy Gdyni i jej mieszkańców do współpracy przy tworzeniu i realizacji

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich - Oferty  składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl –  termin składania ofert do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane z systemu witkac.pl i podpisane, prosimy złożyć w wersji papierowej  – do dnia 01 marca 2019 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni