Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Organizacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

KRS: 0000693861 Strona: chsd.pl e-mail: chsd-gdynia@o2.pl ul. Zamenhofa 13 A 81-290 Gdynia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.  

Fundacja „Kwiat Pustyni”

KRS: 0000463394 Strona: desertflowerfoundation.org ul. Śląska 54 lok. 5, 81-310 Gdynia Fundacja zajmuje się realizacją celów społecznie użytecznych, w szczególności: organizacja i wspieranie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrządu rytualnego okaleczania kobiet; podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o zjawisku rytualnego okaleczenia kobiet; pomoc ofiarom rytualnego okaleczania kobiet; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych

Fundacja „Burasek”

KRS: 0000274604 Strona: fundacjaburasek.wordpress.com e-mail: mirelbaca@wp.pl ul. I Armii Wojska Polskiego 16, 81-383 Gdynia Fundacja Burasek powstała w 2007 roku. jej zadania statutowe to m.in. opieka nad wolnobytującymi kotami, sterylizacje, prowadzenie hospicjum dla kotów oraz sklepu charytatywnego.

FUNDACJA MAGIS

KRS: 0000231822 Strona: www.fundacjamagis.org.pl e-mail: magis@arrupe.org ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia   Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym dla opp w roku 2017   Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. upływa termin na zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego organizacji pożytku publicznego za rok 2016, dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W przypadku pojawiających się problemów związanych z

Stowarzyszenie PER MUSICA AD ASTRA

  KRS: 0000596317 e-mail: permusicaadastra@wp.pl ul. J. Korczaka 14/4 81-473 Gdynia   Stowarzyszenie PER MUSICA AD ASTRA jest organizacją non profit istniejącą od stycznia 2016 r. Nasze cele to wszechstronne wspieranie rozwoju kultury muzycznej, głównie w regionie pomorskim. Pozyskiwane przez nas środki przeznaczamy na realizację wydarzeń artystycznych (koncertów, festiwali, konkursów, warsztatów i kursów muzycznych), które organizujemy

Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Bruno Gröninga

KRS: 0000037215 strona internetowa: www.bruno-groening.org/pl e-mail: info@bruno-groening.org   Koło Przyjaciół Bruno Gröninga to wspólnota osób o tych samych zainteresowaniach. Przynależność jako „przyjaciel” do Koła Przyjaciół Bruno Gröninga nie prowadzi do żadnych powiązań ani zobowiązań prawnych, finansowych czy religijnych, w każdej chwili można się z niej wycofać ze skutkiem natychmiastowym, a więc można ją porównać z dobrą, prywatną przyjaźnią.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 31 w Gdyni

KRS: 0000158391 strona internetowa: skmponz-gdynia.pl ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia   Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstało w 1999r. Skupia kilka tysięcy członków ; żołnierzy, funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, którzy uczestniczyli w operacjach pokojowych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (tzw. Błękitne Hełmy). Koło Nr 31 w Gdyni działa od 1.01.2015 r. Aktywnie w

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”

KRS: 0000050294 Strona internetowa: www.zielonamysl.pl e-mail: info@zielonamysl.pl ul. Cylkowskiego 5 81-465 Gdynia Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” od 2001 roku zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Misją naszej organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia. Nasze działania obejmują

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

    KRS: 0000039402 strona internetowa: www.gdynia.flandria.pl e-mail: flandria.gdynia@gmail.com ul. Świętojańska 23b/20 81-372 Gdynia Przesłaniem działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria" jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy wolontaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w ofercie działań społecznych i zdrowotnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje: wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób