Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Organizacje/Organizacje Pożytku Publicznego

Fundacja „Kwiat Pustyni”

KRS: 0000463394 Strona: desertflowerfoundation.org ul. Śląska 54 lok. 5, 81-310 Gdynia Fundacja zajmuje się realizacją celów społecznie użytecznych, w szczególności: organizacja i wspieranie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrządu rytualnego okaleczania kobiet; podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o zjawisku rytualnego okaleczenia kobiet; pomoc ofiarom rytualnego okaleczania kobiet; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych

Fundacja „Burasek”

KRS: 0000274604 Strona: fundacjaburasek.wordpress.com e-mail: mirelbaca@wp.pl ul. I Armii Wojska Polskiego 16, 81-383 Gdynia Fundacja Burasek powstała w 2007 roku. jej zadania statutowe to m.in. opieka nad wolnobytującymi kotami, sterylizacje, prowadzenie hospicjum dla kotów oraz sklepu charytatywnego.

FUNDACJA MAGIS

KRS: 0000231822 Strona: www.fundacjamagis.org.pl e-mail: magis@arrupe.org ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia   Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym dla opp w roku 2017   Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. upływa termin na zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego organizacji pożytku publicznego za rok 2016, dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W przypadku pojawiających się problemów związanych z

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 31 w Gdyni

KRS: 0000158391 strona internetowa: skmponz-gdynia.pl ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia   Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstało w 1999r. Skupia kilka tysięcy członków ; żołnierzy, funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, którzy uczestniczyli w operacjach pokojowych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (tzw. Błękitne Hełmy). Koło Nr 31 w Gdyni działa od 1.01.2015 r. Aktywnie w

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”

KRS: 0000050294 Strona internetowa: www.zielonamysl.pl e-mail: info@zielonamysl.pl ul. Cylkowskiego 5 81-465 Gdynia Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” od 2001 roku zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Misją naszej organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia. Nasze działania obejmują

ZHP Hufiec Gdynia

KRS: 0000273799 strona internetowa: www.zhp.gdynia.pl e-mail: gdynia@zhp.pl ul. B. Prusa 9-11 81-431 Gdynia   Hufiec ZHP Gdynia zrzesza ok. 450 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów z Gdyni i okolic. W swoich działaniach kieruje się misją ZHP - wychowywaniem młodego człowieka, czyli wspieraniem go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Drużyny w naszym

Fundacja Podróże bez Granic

    KRS: 0000441552 strona internetowa: www.podrozebezgranic.pl e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl ul. Warszawska 43/1 81-309 Gdynia     Fundacja Podróże bez Granic jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w dniu 26 listopada 2012 roku. Fundacja zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością poprzez organizację aktywnych wyjazdów w Polsce (tj. nurkowanie, żeglarstwo, kajaki, narty, offroad, etc), wyjazdy zagraniczne a także inspirujące spotkania

Stowarzyszenie Inicjatywa Arka

KRS: strona internetowa: www.si-arka.gdynia.pl e-mail: inicjatywa@si-arka.gdynia.pl ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia   Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA to klub, który jest kontynuatorem wieloletniego szkolenia młodzieży w Arce Gdynia, to aktualnie 10 drużyn młodzieżowych, to razem 300 młodych piłkarzy w wieku od 7-miu do 16 lat. Kadrę szkoleniową stanowią wysoko wykwalifikowani trenerzy piłki nożnej,mający także doświadczenie z pracy w klubach oraz campach tak

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota

KRS: 0000393418 Strona internetowa: www.kaszebsko.com e-mail: info@kaszebsko.com ul. Mireckiego 12/3, 81-229 Gdynia   Kaszëbskô Jednota jest stowarzyszeniem osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu narodu kaszubskiego i uznających jego prawo do odrębności i własnej tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego Rzeczpospolitą Polską. Jesteśmy niezależni od jakiejkolwiek partii politycznej. Naszym celem jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i