Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Organizacje/Organizacje Pożytku Publicznego
  • pozytek

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym dla opp w roku 2017   Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. upływa termin na zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego organizacji pożytku publicznego za rok 2016, dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W przypadku pojawiających się problemów związanych z

  • 10k

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 31 w Gdyni

KRS: 0000158391 strona internetowa: skmponz-gdynia.pl ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia   Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstało w 1999r. Skupia kilka tysięcy członków ; żołnierzy, funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, którzy uczestniczyli w operacjach pokojowych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (tzw. Błękitne Hełmy). Koło Nr 31 w Gdyni działa od 1.01.2015 r. Aktywnie w

  • logo-zm

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”

KRS: 0000050294 Strona internetowa: www.zielonamysl.pl e-mail: info@zielonamysl.pl ul. Cylkowskiego 5 81-465 Gdynia Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” od 2001 roku zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Misją naszej organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia. Nasze działania obejmują

  • logo_hufca

ZHP Hufiec Gdynia

KRS: 0000273799 strona internetowa: www.zhp.gdynia.pl e-mail: gdynia@zhp.pl ul. B. Prusa 9-11 81-431 Gdynia   Hufiec ZHP Gdynia zrzesza ok. 450 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów z Gdyni i okolic. W swoich działaniach kieruje się misją ZHP - wychowywaniem młodego człowieka, czyli wspieraniem go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Drużyny w naszym

  • logo2

Fundacja Podróże bez Granic

    KRS: 0000441552 strona internetowa: www.podrozebezgranic.pl e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl ul. Warszawska 43/1 81-309 Gdynia     Fundacja Podróże bez Granic jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w dniu 26 listopada 2012 roku. Fundacja zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością poprzez organizację aktywnych wyjazdów w Polsce (tj. nurkowanie, żeglarstwo, kajaki, narty, offroad, etc), wyjazdy zagraniczne a także inspirujące spotkania

  • si-arka-logo

Stowarzyszenie Inicjatywa Arka

KRS: strona internetowa: www.si-arka.gdynia.pl e-mail: inicjatywa@si-arka.gdynia.pl ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia   Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA to klub, który jest kontynuatorem wieloletniego szkolenia młodzieży w Arce Gdynia, to aktualnie 10 drużyn młodzieżowych, to razem 300 młodych piłkarzy w wieku od 7-miu do 16 lat. Kadrę szkoleniową stanowią wysoko wykwalifikowani trenerzy piłki nożnej,mający także doświadczenie z pracy w klubach oraz campach tak

  • kj-logo-podst-światło2

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota

KRS: 0000393418 Strona internetowa: www.kaszebsko.com e-mail: info@kaszebsko.com ul. Mireckiego 12/3, 81-229 Gdynia   Kaszëbskô Jednota jest stowarzyszeniem osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu narodu kaszubskiego i uznających jego prawo do odrębności i własnej tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego Rzeczpospolitą Polską. Jesteśmy niezależni od jakiejkolwiek partii politycznej. Naszym celem jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i

  • logo-bombardier-gdynia

Klub Sportowy Bombardier

KRS :0000415334 strona internetowa : www.boksgdynia.pl e-mail: klub@boksgdynia.pl ul. Morska 89 81-331 Gdynia Klub Sportowy Bombardier jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez : - popularyzację boksu wśród dzieci i młodzieży - realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - udział w imprezach masowych na rzecz środowiska - udział w rywalizacji sportowej - godne reprezentowanie Klubu a także miasta Gdyni - organizowanie imprez sportowych      

  • logo

STOWARZYSZENIE „CHALLENGE DANCE”

KRS: 0000386051 strona internetowa: www.be4art.blogspot.com e-mail: be4artdance@gmail.com ul. Komandorska 16c/2 81-223 Gdynia   "Stowarzyszenie Challenge Dance działa od 13 maja 2011 roku jako zarejestrowany podmiot prawny (KRS: 0000386051); w 2015 roku stało się OPP. My, członkowie, zrzeszyłyśmy się w tę formę organizacyjno-prawną z uwagi na wspólne zainteresowania i cele, jakie już mamy, i jakie jeszcze chcemy osiągać, tj.

  • logo-mkhdk-1

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni

  KRS 0000186577 e-mail: pawel.1322@wp.pl ul. Jantarowa 13/22 81-187 Gdynia   Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi działa na terenie Gdyni już ponad 40 lat, jest najliczniejszym klubem w Trójmieście, zrzesza w swoich szeregach czynnych krwiodawców , jak i wielu wolontariuszy , którzy z wielkim zaangażowaniem pomagają w krzewieniu idei krwiodawstwa na terenie Trójmiasta i okolic. Regularnie