Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Organizacje

Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego

  KRS:  0000663033 Ul.  PCK 5/41 81-621 Gdynia tel: 601-922-133 email:  stowarzyszeniekgkn@wp.pl https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.kgkn   Wśród kibiców , którzy regularnie zasiadają na trybunach obiektów sportowych w Gdyni ,sporą grupą stanowią osoby niepełnosprawne To z myślą o nich powstało Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego . To pierwsza tego typu inicjatywa w Gdyni. Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego

Uczniowski Klub Sportowy „CHWARZNO”

KRS: 0000258009 Ul. Jowisz 60 81-601 Gdynia email: migu@poczta.fm https://www.facebook.com/ukschwarzno/?ref=page_internal 1.Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży, 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.

Fundacja Leśny Instytut Montessori

  KRS: 0000696825 Ul. Solna 7B, 81-577 Gdynia email: kontakt@lesnemontessori.gda.pl https://www.facebook.com/lesneprzedszkolemontessori/?ref=page_internal     1. Fundacja został powołana w celach: a) zakładania i prowadzenia placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, placówek poradnictwa specjalistycznego b) popularyzacja wartości edukacji leśnej w dziedzinie kształcenia i wychowywania dzieci c) pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich

„SPORTMOVI” Fundacja wspierania i rozwoju aktywności fizycznej

KRS :0000556581 ul. ŚLĄSKA 12/6A 81-319 GDYNIA email: info.moveo@gmail.com http://www.e-moveo.pl/kontakt.html   Celami fundacji są: 1. Wspieranie, rozwój i promocja Polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego; 2. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym; 3. Integracja środowisk oraz wyrównywanie szans pomiędzy nimi; 4. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej

Fundacja ” Kwiat Pustyni „

KRS: 0000463394 Śląska 54 / 5, 81-310 Gdynia email: office@desertflowerfoundation.org https://www.desertflowerfoundation.org/?fbclid=IwAR0TBfho4Rju66z3Khl1Mnyylc1beeapMR0VGYVWNOUnqz67BeLzCIc45Uc https://www.facebook.com/DesertFlowerFoundation/photos/?ref=page_internal   Realizacja celów społecznie użytecznych, w szczególności: organizacja i wspieranie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrządu rytualnego okaleczania kobiet; Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o zjawisku rytualnego okaleczenia kobiet; Pomoc ofiarom rytualnego okaleczania kobiet; Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

  KRS: 0000185445 ul. Konwaliowa 9/42 81-651 Gdynia email: kh.drzewopokoju@gmail.com https://www.facebook.com/DrzewoPokoju/?ref=page_internal   Cel działania: - Wychowanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu zasady chrześcijańskiej; - uczenie dzieci i młodzieży miłości i szacunku do przyrody; -  wychowanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie; - promowanie polskości oraz braterstwa między narodami;

Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni

KRS. 0000133070 Ul, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia email: biuro@akmorski.org.pl http://akmorski.org.pl/   „Automobilklub Morski w Gdyni jest jedną z najstarszych organizacji motorowych w Polsce. Zrzesza sympatyków motoryzacji w sekcjach sportu, pojazdów zabytkowych, kartingu. Statutowe cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania

Fundacja Inicjatyw Twórczych Forewind

  Fundacja Inicjatyw Twórczych "Fordewind" Gen. Marii Wittekówny 10/B lok. 1 81-173 Gdynia KRS: 0000444708   Obszary działań - Kultura, sztuka, tradycja , - prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja - prawa dziecka - działalność na rzecz integracji europejskiej

Instytut Gornhold

Instytut Gornhold KRS: 0000392300 Legionów 112 E / 9, 81-472 Gdynia, Polska Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Wspieranie zatrudnienia i aktywności zawodowej Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych Działalność wspierająca rozwój NGO Bezpłatna pomoc prawna dla frankowiczów, poszkodowanych w wypadkach drogowych  w wypadkach przy pracy, rencistów i osób niepełnosprawnych Ochrona zdrowia w zakresie żywienia i walki z otyłością

Fundacja Sktywnie i Zdrowo

  Fundacja Sktywnie i Zdrowo KRS: 0000383930 Aleja Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia fundacja@aktywniezdrowo.pl FUNDACJA AKTYWNIE I ZDROWO zajmuje się promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.Wspieramy i upowszechniamy kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży. Wzmacniamy lokalne zespoły sportowe. Działamy przeciwko wykluczeniu osób niepełnosprawnych zmierzając