Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Ogłoszenia

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities 2018)

W związku z tegoroczną edycją Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities 2018), która odbędzie się w dn. 8-11 października w Brukseli, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. Hasło przewodnie tegorocznej

Bank Żywności w Trójmieście poszukuję Team leaderów i Wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności! 1-3 grudzień :)

Bank Żywności w Trójmieście poszukuję Team leaderów i Wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności. Dołącz do energicznego teamu wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności! Zostań Wolontariuszem przy zbiórce żywności! Czym się będziesz zajmować jako Wolontariusz? - zorganizowanie wsparcia żywieniowego w okresie Bożonarodzeniowym dla osób potrzebujących na terenie Trójmiasta poprzez udział w zbiórce żywności w sklepach - zachęcanie

Konsultacje z księgową

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 września 2015r w piątek w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbywać się będą konsultacje z księgową. Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy księgowej można skorzystać w siedzibie GCOP, mailowo, listownie. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę.

Przewodnik dla organizacji

  Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce przewodnik dotyczący przygotowania projektów w ramach konkursu FIO. Został on napisany przez pracowników zajmujących się FIO w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS. Przewodnik dostępny na stronie internetowej.

Wnioski organizacji pozarządowych w trybie 19a

Prezydent Miasta Gdyni, ogłasza w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) treść złożonych ofert: Oferta Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w koszykówce dziewcząt w kategoriach

Wnioski Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., z późn.zm.) treść ofert złożonych przez Gdyński Klub Koszykówki Arka na realizację zadań publicznych pt.: 1. "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2015 r. zakresie

Informacja o ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

Informujemy, że do Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 783 dotycząca realizacji zadania: Poprawa sprawności osób niepełnosprawnych przy użyciu aparatu Sollux. Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.

Zaproszenie: Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa, pragniemy serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015”. Tegoroczna 13. edycja tego

Wyniki konkursu powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2714/15/VII/M z dnia 14.07.2015 r. przyznał Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 80-690 Gdańsk  ul. Przegalińska 135 dotację w kwocie 11 200,00 PLN na powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2861/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2015r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymali: 1. Stowarzyszenie „In Gremio" z siedzibą w Gdyni, projekt: "Wzmocnienie kompetencji interpersonalnych wychowanków gdyńskich internatów", kwota: 29.844,- zł brutto,