Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Wyniki
  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu grantowego kultura 2018

W związku z podjęciem zarządzenia nr 74/2018/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018    W otwartym konkursie ofert, na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, przyznaje się dotacje w

  • akumulator_logo_black_big

Wyniki dodatkowego konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Publikujemy wyniki dodatkowego konkursu 2017 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym! W dniach 5 - 25 września trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2017 na obszarze Gminy Żukowo, Gdyni, Sopotu i powiatów chojnickiego, starogardzkiego i sztumskiego, w trakcie którego wpłynęły 23 oferty. Ocenę formalną przeszło 19 wniosków, które następnie skierowano

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: Opinia Komisji Oceniającej: Lista rankingowa ofert: 1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 84,84 pkt Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 460 000 zł Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży i organizację imprez sportowych w 2017 r.

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6056/17/VII/P z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2017

  • logo-pl

Tesco już po raz drugi wesprze lokalne społeczności w ramach projektu „Decydujesz, pomagamy”. W tej edycji przekaże 750 000 zł

Zakończyło się głosowanie w II edycji programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”, skierowanego do lokalnych społeczności. Wygrane organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne otrzymają granty w wysokości 5000 zł na realizację swoich projektów społecznych. W Polsce na 410 projektów oddano łącznie ponad 4,6 mln głosów. Poza Polską program jest realizowany w Czechach, na Węgrzech i na

  • gdańsk_pomorskieeu_logo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017″

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 377/224/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., otwartego konkursu pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017" Treść uchwały nr 377/224/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. wraz z listą beneficjentów (będącą załącznikiem do niej) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W

  • 2015_logo_FIO_v1

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017

Szanowni Państwo, niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach Priorytetu 3 i 4 konkursu FIO 2017. Rozstrzygnięcie znajduje się w ostatniej kolumnie: P - pozytywne, N - negatywne. Listy wyników dostępne są w formacie pdf. >Wyniki odwołań od oceny formalnej - Priorytet 3 i 4 <<< >Lista projektów przekazanych do oceny

  • GdyniaGood2

Wnioski organizacji pozarządowych w trybie 19a

Prezydent Miasta Gdyni, ogłasza w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) treść złożonych ofert: Oferta Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w koszykówce dziewcząt w kategoriach

  • GdyniaGood2

Wnioski Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., z późn.zm.) treść ofert złożonych przez Gdyński Klub Koszykówki Arka na realizację zadań publicznych pt.: 1. "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2015 r. zakresie

Wyniki konkursu powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2714/15/VII/M z dnia 14.07.2015 r. przyznał Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 80-690 Gdańsk  ul. Przegalińska 135 dotację w kwocie 11 200,00 PLN na powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja