Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Ministerialne
  • ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_mswia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Konkurs MSWiA: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Cel i rodzaj zadania Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich,

  • logo_ministerstwa_kultury_i_dziedzictwa_narodowego-svg

Nabór do Programów Ministra do 15 stycznia 2018 r.

Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 (z wyjątkiem już ogłoszonego programu Ochrona zabytków) odbędzie się w terminie do 15 stycznia 2018 r. 1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Oferty należy składać do 19 października 2017 r. Zadanie, którego dotyczy konkurs: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających

  • ministerstwo_rodziny_pracy_mrpips_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Wkrótce rusza „Maluch 2018”

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do samorządów w związku ze zbliżającym się startem programu Maluch+ 2018 i zmianami dot. opieki nad dziećmi do lat 3. Program „Maluch+ 2018 zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada br. Na tę edycję przeznaczono 450 mln zł, czyli 300 mln więcej niż w poprzednim roku. Minister Rafalska zwróciła się

  • ministerstwo_obrony_narodowej_mon_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie obronności państwa, upowszechniania sportu, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Oferty należy składać do 19 października 2017 r. Ogłoszone konkursy: Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 21/2017/OWzS» Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność

  • logo_ministerstwa_kultury_i_dziedzictwa_narodowego-svg

Program MKiDN: Ochrona zabytków na rok 2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program "Ochrona zabytków" na rok 2018. Pierwszy termin naboru będzie trwał do 31 października 2017 r. i będzie dotyczył wyłącznie prac planowanych do wykonania w roku 2018. Drugi termin naboru odbywać się będzie do 31 marca 2018 r. i będzie dotyczył zarówno prac planowanych do wykonania w roku 2018

  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4 h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią w ramach Działania 1.2.4 promocja karmienia piersią Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Oferty należy składać do 25 września 2017 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie

  • gdańsk_pomorskieeu_logo

Prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 października 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe. Wnioski należy składać do dnia 15 października 2017 r. Będą one rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania. Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla

  • akumulator_logo_black_big

Dodatkowy konkurs 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Żukowo. Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?