Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Ministerialne
  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Ocena kondycji psychicznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Ocena kondycji psychicznej. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Rodzina polonijna

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017 r. Cele projektu:

  • ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie

  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku

Minister Zdrowia ogłosił ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych. Oferty należy składać do 11 sierpnia

  • ministerstwo_cyfryzacji_poziom_0

Konkurs w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do dnia 31 lipca 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wspieranych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nadrzędnym celem tego działania jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych związanych z korzystaniem z Internetu, a

  • logo_pfe

Konkurs POWR: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Wnioski należy składać od 31 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017. Miejsce składania wniosków Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem

  • ministerstwo_spraw_zagranicznych_msz_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2017”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Edukacja globalna 2017”, mający na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP. Oferty należy składać do 2 sierpnia 2017 r. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej

  • ministerstwo_rozwoju_mr_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Fundusze Europejskie: w lipcu ponad 160 konkursów

Ministerstwo Rozwoju udostępniło listę konkursów na dotacje z Funduszy Europejskich, które trwają w lipcu lub ruszają od lipca. Wśród nich jest 35 konkursów z programów ogólnopolskich i blisko 130 konkursów z programów regionalnych. Dotacje dla przedsiębiorców Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą? W lipcu możesz ubiegać się o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

  • logo_pfe

Konkurs POWR: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Wnioski należy składać od 31 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017. Miejsce składania wniosków Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem

  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl-1

Konkurs MZ: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej. Oferty należy składać do 19 czerwca 2017 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym