Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Ministerialne
  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: 1.2.4 h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią w ramach Działania 1.2.4 promocja karmienia piersią Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Oferty należy składać do 25 września 2017 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie

  • gdańsk_pomorskieeu_logo

Prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 października 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe. Wnioski należy składać do dnia 15 października 2017 r. Będą one rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania. Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla

  • akumulator_logo_black_big

Dodatkowy konkurs 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Żukowo. Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?

  • ministerstwo_rozwoju_mr_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Konkurs dla samorządów: HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Ministerstwo Rozwoju (MR) ogłosiło 18 lipca 2017 r. konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Cele konkursu Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Oferty należy składać do 18 sierpnia 2017 r.   Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu

  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Ocena kondycji psychicznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Ocena kondycji psychicznej. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Rodzina polonijna

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017 r. Cele projektu:

  • ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie

  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku

Minister Zdrowia ogłosił ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych. Oferty należy składać do 11 sierpnia

  • ministerstwo_cyfryzacji_poziom_0

Konkurs w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do dnia 31 lipca 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wspieranych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nadrzędnym celem tego działania jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych związanych z korzystaniem z Internetu, a