Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Ministerialne
  • ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Trwa konkurs w programie MSiT: „Szkolny Klub Sportowy”

Ministra Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski o dofinansowanie zadań można składać do 15 stycznia 2018 r. Celem programu jest: 1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia

  • ministerstwo_rozwoju_mr_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Harmonogram naborów w POIiŚ w 2018 r.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w przyszłym roku z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) do wykorzystania będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. 100 mln zł z tej puli przeznaczono na walkę ze smogiem tylko na Śląsku, kolejne 100 mln zł dla pozostałej części kraju. Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram

  • ministerstwo_sportu_i_turystyki_budynek_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Program MSiT: „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, na

  • ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_mswia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg-1

Konkurs MSWiA: Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”. Oferty należy składać do 11 grudnia 2017 r. 1. Nazwa zadania i podstawa prawna. Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów Zadanie jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

  • ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-1

Program MSiT: Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie www.wnioski.msit.gov.pl. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się

  • yz9nrhkrllhy3kdhizuksenior-2018-tt

Ruszył Senior+ 2018

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych. Dziś ruszyła edycja 2018 programu. Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób

  • ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_mswia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Konkurs MSWiA: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Cel i rodzaj zadania Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich,

  • logo_ministerstwa_kultury_i_dziedzictwa_narodowego-svg

Nabór do Programów Ministra do 15 stycznia 2018 r.

Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 (z wyjątkiem już ogłoszonego programu Ochrona zabytków) odbędzie się w terminie do 15 stycznia 2018 r. 1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Oferty należy składać do 19 października 2017 r. Zadanie, którego dotyczy konkurs: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających