Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Krajowe
  • koalicjewrzesien

Stulecie niepodległości. Dotacje dla instytucji kultury

Biuro Programu Niepodległa zaprasza samorządowe instytucje kultury do udziału w konkursie na Operatorów regionalnych w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Nabór do programu trwa tylko do 25 września 2017 r. - nie przegap! Do zadań Operatorów będzie należało m.in. inicjowanie i wspieranie współpracy mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych, podejmowanej na poziomie lokalnym, a także

  • znak_BZWBK_SANTANDER_fundacja_rgb

Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ! Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro - za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej! Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną

  • 20170816121020_4_rs2017napis

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017! [patronat ngo.pl]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, powiatowych i gminnych bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2017 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest

  • logo_arp_pl

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17). Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej. Informacje o naborze  Termin składania wniosków Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2017 roku do 29

  • zdjecieniepodlegla

Nowe programy dotacyjne z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Nowe programy dotacyjne mają być impulsem dla mieszkańców Polski do wspólnego tworzenia programu obchodów. Z okazji rocznicy powstały dwa programy dotacyjne „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”. Ich odbiorcami są społeczności lokalne, ich mieszkańcy

  • europa_drogowskaz_sxc

Nabór w programie „Europa dla obywateli”

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2: Partnerstwo miast i Sieci miast - z terminem aplikacji do 1 września 2017 r. Wnioski na projekty można składać w ramach działań: Komponent 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast Komponent 2, Działanie 2.2 Sieci

  • 20170707100448_1_pajacyk

Nabór do programu regrantingowego – Pajacykowa Sieć Pomocowa Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do udziału w programie regrantingowym Pajacykowa Sieć Pomocowa. Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie. Organizacje partnerskie same wybierają placówki (szkoły, świetlice) z którymi współpracują, kierując się w ich doborze,

  • imit

Konkurs ofert na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs ofert na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019. Oferty należy składać do 31 sierpnia 2017 r.   O PROJEKCIE Polska Platforma Tańca (dalej PPT) jest krajowym, konkursowym przeglądem produkcji tanecznych powstałych od czasu zakończenia naboru do poprzedniej edycji (31 grudnia 2016) i ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli

  • gdańsk_pomorskieeu_logo

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej". Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Termin składania ofert: w formie elektronicznej upływa 25 czerwca 2017 r., o godzinie

  • 20170519092827_0_18848_tesco_csr_ycwh_neighborhood_a1_pl_v03_20_1_maly

III edycja „Decydujesz, pomagamy” – Tesco po raz kolejny stawia na lokalne inicjatywy

Startuje III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” skierowanego do lokalnych społeczności. Etap zbierania zgłoszeń na realizację kolejnych projektów społecznych będzie trwał do 30 czerwca. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, ponownie zadecydują klienci Tesco. W ramach trzeciej edycji programu przyznanych zostanie 125 grantów w wysokości 5.000 zł. Całkowita pula dofinansowań wynosi 650 000 zł. Organizatorzy