Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Krajowe
  • nauka_studia_stypendium_sxc

Daj szansę na Dyplom z Marzeń!

Ruszył konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz wspierać zdolnych i niezamożnych maturzystów z małych miejscowości i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia. Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane lokalne NGO do udziału w programie finansowania

  • e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe Warsztatów świadomości onkologicznej

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania Warsztaty Świadomości Onkologicznej. Oferty na realizację zadania należy składać na za pomocą systemu Witkac w formie elektronicznej do 9 maja 2018 r. do godziny 23.59 oraz w formie papierowej na formularzu wygenerowanym za pomocą ww. systemu do 11 maja 2018 r. do godz. 15.45. Uwaga! Oferta powinna być

  • sport_klub_sportowy_zawody_4x3-1

Rusza 4. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

4 kwietnia 2018 r. rusza 4. już edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, którego celem jest udzielanie wsparcia klubom sportowym, w których trenuje młodzież oraz dzieci, zarówno zdrowe, jak i chore i niepełnosprawne. Program jest wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter & Gamble oraz agencji reklamowej Grey Group Poland. W tym roku do

  • 20180301154705_2_logo_fio_niw

Nabór wniosków do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wydłużony

Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku, 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw. Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w

  • logo_mrpips_wektor_1

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER – Skuteczna Pomoc Społeczna

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób

  • pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2018 w ramach programu Pajacyk.

Szanowni Państwo, Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2018 w ramach programu Pajacyk. Od 1 marca do 10 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2018. O POMOC W SFINANSOWANIU POSIŁKÓW MOGĄ ZWRACAĆ SIĘ ORGANIZACJE PROWADZĄCE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ROZUMIENIU USTAWY Z DN.

  • 20180212111542_0_ngo-pl_20zdj_c4_99cie_20obci_c4_99te

Granty na innowacje społeczne – nabór uzupełniający

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł. Nabór rozpocznie się 26 lutego 2018 r. i potrwa

  • 04_1200x900

Pozytywnie zmieniaj swoje miasto – rusza III edycja programu LECHSTARTER!

Dotychczasowe edycje LECHSTARTERA pokazały, jak wiele kreatywności i chęci do działania drzemie w mieszkańcach polskich miast. W tym roku Leszek idzie po więcej! Właśnie startuje III odsłona akcji, w której na oryginalne pomysły czeka aż 1 000 000 zł! W tym roku nie zabraknie nowości: swoje pomysły mogą zgłaszać nie tylko organizacje, ale każdy, kto

  • niepelnosprawny_wozek_inwalida

Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Praca – Integracja”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych nr 1/2017 w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja". Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej do realizacji oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A. dotyczącej zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych – adresatów PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA –

  • pomysl_innowacja_kreatywnosc_zarowka_sxc_4x3

Dotacje na innowacje społeczne dla osób zależnych (m.in. osób niepełnosprawnych i starszych)

DGA S.A. zaprasza do składania pomysłów do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów). Grantobiorcą może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób