Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Krajowe
  • europa_drogowskaz_sxc

Nabór w programie „Europa dla obywateli”

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2: Partnerstwo miast i Sieci miast - z terminem aplikacji do 1 września 2017 r. Wnioski na projekty można składać w ramach działań: Komponent 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast Komponent 2, Działanie 2.2 Sieci

  • 20170707100448_1_pajacyk

Nabór do programu regrantingowego – Pajacykowa Sieć Pomocowa Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do udziału w programie regrantingowym Pajacykowa Sieć Pomocowa. Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie. Organizacje partnerskie same wybierają placówki (szkoły, świetlice) z którymi współpracują, kierując się w ich doborze,

  • imit

Konkurs ofert na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs ofert na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019. Oferty należy składać do 31 sierpnia 2017 r.   O PROJEKCIE Polska Platforma Tańca (dalej PPT) jest krajowym, konkursowym przeglądem produkcji tanecznych powstałych od czasu zakończenia naboru do poprzedniej edycji (31 grudnia 2016) i ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli

  • gdańsk_pomorskieeu_logo

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej". Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Termin składania ofert: w formie elektronicznej upływa 25 czerwca 2017 r., o godzinie

  • 20170519092827_0_18848_tesco_csr_ycwh_neighborhood_a1_pl_v03_20_1_maly

III edycja „Decydujesz, pomagamy” – Tesco po raz kolejny stawia na lokalne inicjatywy

Startuje III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” skierowanego do lokalnych społeczności. Etap zbierania zgłoszeń na realizację kolejnych projektów społecznych będzie trwał do 30 czerwca. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, ponownie zadecydują klienci Tesco. W ramach trzeciej edycji programu przyznanych zostanie 125 grantów w wysokości 5.000 zł. Całkowita pula dofinansowań wynosi 650 000 zł. Organizatorzy

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Międzynarodowa wymiana młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Oferty należy składać do 13 czerwca 2017 r. Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych ofert realizujących zadania z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,Gruzja, Mołdawia i Izrael. Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz

  • ministerstwo_obrony_narodowej_mon_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Konkurs MON: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości…”

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Oferty należy składać do 9 czerwca 2017 r. Konkurs obejmuje m.in. działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia

  • 20170420175000_0_obrazek02

Fajne granty 2017

W Polsce jest wiele inicjatyw i wielu aktywistów, którzy na co dzień działają na rzecz popularyzacji programowania i nowych technologii wśród młodych ludzi. W ramach FAJNYCH GRANTÓW chcemy ich wesprzeć i docenić ich działania. Udział w konkursie grantowym mogą wziąć organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne. Wystarczy wymyślić działanie mające na celu promocję nauki programowania,

  • 20170425150924_0_fb_1200x900

Ruszyła piąta edycja konkursu grantowego „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva

Celem konkursu jest wsparcie najmłodszych dzieci w ich rozwoju, pomocy w edukacji oraz wzmacnianiu ich pasji i talentów. Na realizację takich działań można wygrać do 50 tys. złotych dofinansowania. Zgłoszenia pomysłów przyjmowane są do 21 maja na www.todlamniewazne.pl. „To dla mnie ważne” to konkurs społeczny skierowany do lokalnych społeczności, który wsłuchuje się w oddolne potrzeby

  • niepelnosprawnosc_wozek_flickr_4x3

Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Absolwent”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Wnioski należy składać do 30 czerwca 2017 r. Warunkiem podejmowania