Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Gminne
  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2017r.

ZARZĄDZENIE NR 6279/17/VII/R PREZYDENTA MIASTA GDYNI z dnia O9.06.2017 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotdw prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającei rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego Na podstawie: art. 7

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:   Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w latach 2017 - 2018 I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Referat Promocji i PR ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel.: 58/668 25 36; fax.: 58/668 25 37 II. Podstawa

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego

I. Podstawa prawna konkursu.   1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 239 ze zm.); 3. Ustawa z dnia 26

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2017 – 2019   I. Obsługa merytoryczna konkursu – przedstawiciel ogłaszającego: Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny referat ds. organizacji pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia, tel.: 58/662 36

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Ogłoszenie konkursu na realizację programu pilotażowego „Asystent społeczny”

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację programu pilotażowego „Asystent społeczny”         Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Otwarty konkurs ofert na: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz Organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2017 roku.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 6056/17/VII/P z dnia 18 kwietnia 2017 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku. I. Zamawiający. Gmina Miasta Gdyni Al.

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Konkurs: aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania: Aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym  Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Konkurs: podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania: Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia    Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998

  • bo_logo2017-cms_3

Maratony pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017

Od 20 marca w gdyńskich dzielnicach odbywają się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące Budżetu Obywatelskiego, ale też potrzeb i priorytetów danej dzielnicy. Gospodarzami są rady dzielnic, wsparcia merytorycznego udzielą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek miasta Gdyni. Częścią kampanii informacyjnej są także maratony pisania wniosków. W ich trakcie pracownicy Laboratorium Innowacji

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Rozstrzygnięcie konkursu – Od drzwi do drzwi

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi”        Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5891/17/VII/P z 15 marca 2017 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi” w kwocie 130.256,16 zł Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni. Za: gdynia.pl/bip