Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Gminne
  • mlodziez_sxc

Trwa ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018! [patronat ngo.pl]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego. Środki w wysokości 195.000,00 zł zostały przyznane

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w obszarze zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w obszarze zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ogłoszenia znajdują się na stronie BIP w zakładce Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz Zadania publiczne. Ogłoszenia o konkursach można również przeczytać na tablicy GCOP. Ważna informacja! W tym roku zmienione zostały kryteria jakościowe do poszczególnych

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.  1. Działania mają obejmować: a. zapewnienie transportu „od drzwi do drzwi” osobom z niepełnosprawnościami mającym trudności w poruszaniu się, w tym poruszającym się na elektrycznych

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – ośrodek wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni. Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Konkurs – profilaktyka raka jądra

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra dla mieszkańców Gdyni.     Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni. Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – sport, turystyka, kultura na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.  Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Konkurs – utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracja osób chorych na SM

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni   Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – poprawa sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni. Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.