Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Gminne

Ogłoszenie konkursu – asystent społeczny OzN

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”  Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Oferta terapeutyczna uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Prezydent Miasta GdyniNa podstawie Zarządzenia Nr 7606/18/VII/R z dnia 14.03.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu uzupełniającej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 55.200,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdą się w

OTWARTY KONKURS OFERT: projektowanie wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego

PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku 1.    Podstawa prawna konkursu 1.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,

Konkurs – poprawa sprawności i wsparcie osób z chorobą otępienną

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.     Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2

Otwarty konkurs ofert: Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej. I. Ogłaszający konkurs Prezydent Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl II. Obsługa merytoryczna konkursu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330;

Trwa ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018! [patronat ngo.pl]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego. Środki w wysokości 195.000,00 zł zostały przyznane

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w obszarze zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w obszarze zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ogłoszenia znajdują się na stronie BIP w zakładce Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz Zadania publiczne. Ogłoszenia o konkursach można również przeczytać na tablicy GCOP. Ważna informacja! W tym roku zmienione zostały kryteria jakościowe do poszczególnych

Konkurs – usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.  1. Działania mają obejmować: a. zapewnienie transportu „od drzwi do drzwi” osobom z niepełnosprawnościami mającym trudności w poruszaniu się, w tym poruszającym się na elektrycznych