Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Gminne

Serdecznie zapraszamy na kolejny termin szkolenia z ubiegania się o finansowanie w gminnych (gdyńskich) konkursach grantowych 10.12.2018

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z ubiegania się o finansowanie w gminnych (gdyńskich) konkursach grantowych   Data szkolenia: 10.12.2018r. w godzinach 11.00 – 15.00 W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych. Dowiedzą się jak przygotować wniosek o dotację, jak wygląda procedura oceny wniosku, jakie są podstawowe kryteria

Program Otwarty IKM – środki na realizacje projektów na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne, edukacyjno-kulturalne w sieni (przestrzeni) Instytutu Kultury Miejskiej

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału w programie Otwarty IKM. Otwarty IKM to program, dzięki któremu można zrealizować projekty (otwarte i bezpłatne dla uczestników i uczestniczek) na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne, edukacyjno-kulturalne w sieni (przestrzeni) Instytutu Kultury Miejskiej. Zapewniamy wsparcie finansowe, merytoryczne, promocyjne i techniczne. W jesiennym naborze wniosków można

Ogłoszenie konkursu – asystent społeczny OzN

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”  Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Oferta terapeutyczna uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Prezydent Miasta GdyniNa podstawie Zarządzenia Nr 7606/18/VII/R z dnia 14.03.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu uzupełniającej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 55.200,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdą się w

OTWARTY KONKURS OFERT: projektowanie wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego

PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku 1.    Podstawa prawna konkursu 1.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,

Konkurs – poprawa sprawności i wsparcie osób z chorobą otępienną

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.     Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2

Otwarty konkurs ofert: Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej. I. Ogłaszający konkurs Prezydent Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl II. Obsługa merytoryczna konkursu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330;

Trwa ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018! [patronat ngo.pl]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego. Środki w wysokości 195.000,00 zł zostały przyznane