Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Gminne
  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Otwarty konkurs ofert: wspieraniea oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku

Prezydent miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku 1. Podstawa prawna konkursu  1.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Otwarty Konkurs Ofert: z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców osiedla ZOH w 2017

PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku 1.    Podstawa prawna konkursu 1.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs dla organizacji pozarządowych na projektowanie przestrzeni publicznej: Witomino – Radiostacja

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku 1. Podstawa prawna konkursu 1.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r.

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs dla organizacji pozarządowych na projektowanie przestrzeni publicznej: część dzielnicy Oksywie

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów  rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2017 roku  1.Podstawa prawna konkursu 1.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs dla organizacji pozarządowych na projektowanie przestrzeni publicznej w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego

          Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku 1. Podstawa prawna konkursu 1.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs dla NGO’s na aktywizację mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, współdecydowania o rozwiązaniach miejskich w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r. I. Podstawa prawna konkursu. 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2017r.

ZARZĄDZENIE NR 6279/17/VII/R PREZYDENTA MIASTA GDYNI z dnia O9.06.2017 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotdw prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającei rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego Na podstawie: art. 7

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:   Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w latach 2017 - 2018 I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Referat Promocji i PR ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel.: 58/668 25 36; fax.: 58/668 25 37 II. Podstawa

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego

I. Podstawa prawna konkursu.   1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 239 ze zm.); 3. Ustawa z dnia 26