Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Gminne
  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Otwarty konkurs ofert: Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. I. Ogłaszający konkurs Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl II. Obsługa merytoryczna konkursu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 81-265

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018

PREZYDENT MIASTA GDYNI   ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817.j.t.). 1. Rodzaj zadania: 1) Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2018 w dziedzinach kultury: a)

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w 2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2018 I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych  ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia tel.: 58/662 36 78 e-mail: ngo@gdynia.pl  II. Podstawa prawna

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Ogłoszenie o możliwości pozyskania dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

Ogłoszenie do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 6986/17/VII/R z dnia 21.11.2017 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/765/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie  określenia trybu postępowania udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018

Prezydent Miasta Gdyni   ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia tel.: 58/662 36 78 e-mail: ngo@gdynia.pl II. Podstawa prawna konkursu: Konkurs

  • 2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Otwarty konkurs ofert: Zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Część A - rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Część B - pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. I. Ogłaszający konkurs Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Otwarty konkurs ofert: wspieraniea oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku

Prezydent miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku 1. Podstawa prawna konkursu  1.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Otwarty Konkurs Ofert: z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców osiedla ZOH w 2017

PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku 1.    Podstawa prawna konkursu 1.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016