Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Europejskie

Nabór wniosków: Wsparcie działań informacyjnych nt. WPR na 2018 r.

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli: zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r. WPROWADZENIE – KONTEKST Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020-planowany od 23 października 2017r.

Termin składania wniosków Od 23 października 2017 roku do 13 listopada 2017 roku Termin rozstrzygnięcia konkursu Do kwietnia 2018 roku Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33) Sposób składania wniosków Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze

Granty na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Black Sea Trust prowadzi nabór wniosków w programie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jednym z priorytetów. Termin do 1 października. Projekty mogą być zainicjowane przez organizację pozarządową, zarejestrowaną w jednym z następujących krajów: Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia. Zaangażowanie partnerów z regionu Morza Czarnego i Zachodnich Bałkanów jest możliwe, lecz niewymagane. Obszary wsparcia:

Program grantowy Funduszu Wyszehradzkiego

Do 1 października 2017 roku jest możliwość aplikowania o wsparcie finansowe do programu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Masz pomysł na projekt który wspiera rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami V4 ale brakuje Ci środków finansowych na jego realizacje? Aplikuj! Do 1 października 2017 roku można zgłaszać swoje projekty do Programu Grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Granty Wyszehradzkie

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Nabór jest ciągły. O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu

Nabór w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim

Do 1 września 2017 r. trwa nabór w ramach Programu Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Cele Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem

Nabór w PO WER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prowadzi konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się (w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER). Celem konkursu jest wypracowanie

Konkurs POWR: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Wnioski należy składać od 31 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017. Miejsce składania wniosków Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży – nabór wstępnych koncepcji projektów

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro. Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r. Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów w tych

Fundacje Velux – nabór wniosków

Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Termin naboru upływa 15 czerwca 2017.   Call for Proposals: Improving educational and employment opportunities for young people Issue: Youth employment and vocational education. Geography: Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. Target group: Young people of 15-25