Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Europejskie
  • mlodzi_sxc_hu

Program Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury do 26 kwietnia 2018 r. prowadzi nabór wniosków do programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”. Celem wymian jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Umożliwiają one poznanie nowych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań.

  • 2000px-unesco_logo-svg

Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej

Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) dofinansowuje projekty skupiające się na sektorze kultury i wspierające proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Termin przesłania wniosków do Komitetów Narodowych: 16 kwietnia 2018 r. Obszarem działań IFCD są kraje-strony Konwencji z 2005 roku w sprawie Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego. Fundusz

  • logo

Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) Celem przewodnim konkursu VP/2018/005 jest wsparcie podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym (reconciliation work and private life). Dnia 18 kwietnia 2018 roku upływa termin składania ofert w ramach przedmiotowego konkursu. Celami niniejszego

  • cap

Nabór wniosków: Wsparcie działań informacyjnych nt. WPR na 2018 r.

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest budowanie zaufania w Unii Europejskiej i wśród wszystkich obywateli: zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r. WPROWADZENIE – KONTEKST Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia

  • layout_set_logo

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020-planowany od 23 października 2017r.

Termin składania wniosków Od 23 października 2017 roku do 13 listopada 2017 roku Termin rozstrzygnięcia konkursu Do kwietnia 2018 roku Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33) Sposób składania wniosków Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze

  • dotacje_dla_ngo_granty_konkursy_4x3-1

Granty na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Black Sea Trust prowadzi nabór wniosków w programie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jednym z priorytetów. Termin do 1 października. Projekty mogą być zainicjowane przez organizację pozarządową, zarejestrowaną w jednym z następujących krajów: Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia. Zaangażowanie partnerów z regionu Morza Czarnego i Zachodnich Bałkanów jest możliwe, lecz niewymagane. Obszary wsparcia:

  • 20170918101702_0_visegrad_fund_logo

Program grantowy Funduszu Wyszehradzkiego

Do 1 października 2017 roku jest możliwość aplikowania o wsparcie finansowe do programu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Masz pomysł na projekt który wspiera rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami V4 ale brakuje Ci środków finansowych na jego realizacje? Aplikuj! Do 1 października 2017 roku można zgłaszać swoje projekty do Programu Grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Granty Wyszehradzkie

  • charles_stewart_mott_logo

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Nabór jest ciągły. O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu

  • visegrad_fund_logo_blue_800px

Nabór w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim

Do 1 września 2017 r. trwa nabór w ramach Programu Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Cele Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem

  • logo

Nabór w PO WER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prowadzi konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się (w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER). Celem konkursu jest wypracowanie