Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Europejskie
  • logo_pfe

Konkurs POWR: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Wnioski należy składać od 31 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017. Miejsce składania wniosków Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem

  • ecorys

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży – nabór wstępnych koncepcji projektów

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro. Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r. Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów w tych

  • mlodziez_grupa_sxc

Fundacje Velux – nabór wniosków

Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Termin naboru upływa 15 czerwca 2017.   Call for Proposals: Improving educational and employment opportunities for young people Issue: Youth employment and vocational education. Geography: Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. Target group: Young people of 15-25

  • religie_symbole_pixabay_cc

Program grantowy Departamentu Stanu USA na rzecz wolnosci religijnej oraz przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji

Departament Stanu USA, Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy ogłosił konkurs grantowy dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosków na projekty, które promują i chronią wolność religijną w regionach Europy, Azji Wschodniej i Pacyfiku. Wnioski należy składać do 26 kwietnia 2017 r. Organizacje mogą składać nie więcej niż jeden (1) wniosek w każdej kategorii i muszą wyraźnie

  • images

Nabór wniosków w Programie Interreg Litwa – Polska

Drugi nabór wniosków (wyłącznie na małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy potrwa do 22 maja 2017 r. do godz. 16:00 czasu litewskiego. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu. Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu

  • 20150123115135_0_europa_dla_obywateli-680x365

Drugi nabór wniosków w programie „Europa dla Obywateli” tylko do 1 września

Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast. Projekty zgłoszone w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie powinny dotyczyć wpływu

  • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview

Fundusze Europejskie – punkty konsultacyjne oraz publikacje

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk Godziny pracy Pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00 Telefony do konsultantów tel.: 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 fax: 58 326 81 34 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek

  • umwp

Prezentacje ze szkoleń poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Prezentacje ze szkoleń poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego udostępnił prezentacje ze szkoleń dotyczących możliwości korzystania ze środków unijnych w perspektywie 2014 – 2020. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Źródło:  http://www.rpo.pomorskie.eu Kwalifikowalność wydatków RPO WP 2014-2020 Promocja projektów RPO WP 2014-2020 System instytucjonalny RPO WP 2014-2020 System oceny