Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Europejskie
  • dotacje_dla_ngo_granty_konkursy_4x3-1

Granty na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Black Sea Trust prowadzi nabór wniosków w programie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jednym z priorytetów. Termin do 1 października. Projekty mogą być zainicjowane przez organizację pozarządową, zarejestrowaną w jednym z następujących krajów: Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia. Zaangażowanie partnerów z regionu Morza Czarnego i Zachodnich Bałkanów jest możliwe, lecz niewymagane. Obszary wsparcia:

  • 20170918101702_0_visegrad_fund_logo

Program grantowy Funduszu Wyszehradzkiego

Do 1 października 2017 roku jest możliwość aplikowania o wsparcie finansowe do programu grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Masz pomysł na projekt który wspiera rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami V4 ale brakuje Ci środków finansowych na jego realizacje? Aplikuj! Do 1 października 2017 roku można zgłaszać swoje projekty do Programu Grantowego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Granty Wyszehradzkie

  • charles_stewart_mott_logo

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Nabór jest ciągły. O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu

  • visegrad_fund_logo_blue_800px

Nabór w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim

Do 1 września 2017 r. trwa nabór w ramach Programu Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Cele Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem

  • logo

Nabór w PO WER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prowadzi konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się (w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER). Celem konkursu jest wypracowanie

  • logo_pfe

Konkurs POWR: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Wnioski należy składać od 31 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017. Miejsce składania wniosków Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem

  • ecorys

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży – nabór wstępnych koncepcji projektów

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro. Termin składania wstępnych koncepcji projektów upływa 1 sierpnia 2017 r. Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów w tych

  • mlodziez_grupa_sxc

Fundacje Velux – nabór wniosków

Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Termin naboru upływa 15 czerwca 2017.   Call for Proposals: Improving educational and employment opportunities for young people Issue: Youth employment and vocational education. Geography: Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. Target group: Young people of 15-25

  • religie_symbole_pixabay_cc

Program grantowy Departamentu Stanu USA na rzecz wolnosci religijnej oraz przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji

Departament Stanu USA, Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy ogłosił konkurs grantowy dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosków na projekty, które promują i chronią wolność religijną w regionach Europy, Azji Wschodniej i Pacyfiku. Wnioski należy składać do 26 kwietnia 2017 r. Organizacje mogą składać nie więcej niż jeden (1) wniosek w każdej kategorii i muszą wyraźnie

  • images

Nabór wniosków w Programie Interreg Litwa – Polska

Drugi nabór wniosków (wyłącznie na małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy potrwa do 22 maja 2017 r. do godz. 16:00 czasu litewskiego. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu. Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu