Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje/Aktualności (dotacje)
  • 20180212111542_0_ngo-pl_20zdj_c4_99cie_20obci_c4_99te

Granty na innowacje społeczne – nabór uzupełniający

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł. Nabór rozpocznie się 26 lutego 2018 r. i potrwa

  • mlodziez_sxc

Trwa ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018! [patronat ngo.pl]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie

  • 04_1200x900

Pozytywnie zmieniaj swoje miasto – rusza III edycja programu LECHSTARTER!

Dotychczasowe edycje LECHSTARTERA pokazały, jak wiele kreatywności i chęci do działania drzemie w mieszkańcach polskich miast. W tym roku Leszek idzie po więcej! Właśnie startuje III odsłona akcji, w której na oryginalne pomysły czeka aż 1 000 000 zł! W tym roku nie zabraknie nowości: swoje pomysły mogą zgłaszać nie tylko organizacje, ale każdy, kto

  • GdyniaGood2

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu FIO 2018

 Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczętych  konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego projekt dokumentu został uzgodniony i zaaprobowany przez Komitet Sterująco-Monitorujący FIO. Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych. Uwagi i propozycje należy

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu grantowego kultura 2018

W związku z podjęciem zarządzenia nr 74/2018/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018    W otwartym konkursie ofert, na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, przyznaje się dotacje w

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego. Środki w wysokości 195.000,00 zł zostały przyznane

  • ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Trwa konkurs w programie MSiT: „Szkolny Klub Sportowy”

Ministra Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski o dofinansowanie zadań można składać do 15 stycznia 2018 r. Celem programu jest: 1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia

  • ministerstwo_rozwoju_mr_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Harmonogram naborów w POIiŚ w 2018 r.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w przyszłym roku z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) do wykorzystania będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. 100 mln zł z tej puli przeznaczono na walkę ze smogiem tylko na Śląsku, kolejne 100 mln zł dla pozostałej części kraju. Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.  1. Działania mają obejmować: a. zapewnienie transportu „od drzwi do drzwi” osobom z niepełnosprawnościami mającym trudności w poruszaniu się, w tym poruszającym się na elektrycznych

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Konkurs – ośrodek wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni. Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym