Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje
  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Ocena kondycji psychicznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Ocena kondycji psychicznej. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017 r. Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z

  • ministerstwo_edukacji_men_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl

Konkurs MEN: Rodzina polonijna

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. Oferty należy składać do 16 sierpnia 2017 r. Cele projektu:

  • ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie

  • ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Konkurs MZ: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku

Minister Zdrowia ogłosił ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych. Oferty należy składać do 11 sierpnia

  • europa_drogowskaz_sxc

Nabór w programie „Europa dla obywateli”

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach Komponentu 2: Partnerstwo miast i Sieci miast - z terminem aplikacji do 1 września 2017 r. Wnioski na projekty można składać w ramach działań: Komponent 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast Komponent 2, Działanie 2.2 Sieci

  • 20170712133732_0_wiosenny_inkubator_innowacji_zdj_cie

Otwarty konkurs grantowy „Wiosenny Inkubator Innowacji”

Rusza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 sierpnia do 6 września 2017 r. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy: osób młodych bez doświadczenia zawodowego, osób

  • 20170712152809_3__meetandcode

Otrzymaj grant na swoje wydarzenie o kodowaniu!

Chcesz zorganizować hakaton, warsztat lub spotkanie o kodowaniu dla dzieci i młodzieży? A może kurs online wprowadzający młode osoby w programistyczne tajniki? Masz już pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację? Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Weź udział w inicjatywie Meet and Code i zdobądź grant na swoje wydarzenie! Zgłoszenie

  • ministerstwo_cyfryzacji_poziom_0

Konkurs w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do dnia 31 lipca 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wspieranych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nadrzędnym celem tego działania jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych związanych z korzystaniem z Internetu, a

  • logo_pfe

Konkurs POWR: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Wnioski należy składać od 31 lipca 2017 do 18 sierpnia 2017. Miejsce składania wniosków Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem

  • 20170707100448_1_pajacyk

Nabór do programu regrantingowego – Pajacykowa Sieć Pomocowa Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do udziału w programie regrantingowym Pajacykowa Sieć Pomocowa. Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie. Organizacje partnerskie same wybierają placówki (szkoły, świetlice) z którymi współpracują, kierując się w ich doborze,