Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Dotacje
  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Otwarty konkurs ofert: Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. I. Ogłaszający konkurs Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl II. Obsługa merytoryczna konkursu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 81-265

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018

PREZYDENT MIASTA GDYNI   ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817.j.t.). 1. Rodzaj zadania: 1) Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2018 w dziedzinach kultury: a)

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w 2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2018 I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych  ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia tel.: 58/662 36 78 e-mail: ngo@gdynia.pl  II. Podstawa prawna

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Ogłoszenie o możliwości pozyskania dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

Ogłoszenie do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 6986/17/VII/R z dnia 21.11.2017 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/765/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie  określenia trybu postępowania udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018

Prezydent Miasta Gdyni   ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia tel.: 58/662 36 78 e-mail: ngo@gdynia.pl II. Podstawa prawna konkursu: Konkurs

  • niepelnosprawny_wozek_inwalida

Konkurs PFRON: Pilotażowy program „Praca – Integracja”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych nr 1/2017 w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja". Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej do realizacji oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A. dotyczącej zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych – adresatów PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA –

  • ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_mswia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Konkurs MSWiA: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r. Cel i rodzaj zadania Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich,

  • pomysl_innowacja_kreatywnosc_zarowka_sxc_4x3

Dotacje na innowacje społeczne dla osób zależnych (m.in. osób niepełnosprawnych i starszych)

DGA S.A. zaprasza do składania pomysłów do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów). Grantobiorcą może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób

  • logo

„Podaj dalej ciepło – edycja 2017”

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw zrealizowanych od roku 2016 lub projektów w toku, na których rozwój lub kontynuację chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe wsparcie.   Tematem tegorocznej edycji jest „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”. Oczekujemy na zgłaszanie inicjatyw, które wspierają rozwój otwartych przestrzeni społecznych w międzypokoleniowym mieście - przestrzeni, które są przyjazne dla wszystkich pokoleń, stwarzają