Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności

Gdyński Tydzień Pozarządowy- 15.06.2019r- NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ!!!

Szanowni Państwo, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych 15 czerwca 2019 roku organizuje święto sektora pozarządowego w Gdyni pod nazwą „Gdyński Tydzień Pozarządowy”. Wydarzenie odbędzie się na terenie pomiędzy Gdyńskim Centrum Filmowym, a Teatrem Muzycznym. W godzinach 10:00-16:00 każda z organizacji, będzie mogła prezentować mieszkańcom swoją pracę i dokonania. Dzień finałowy będzie poprzedzony w ciągu trwania całego Gdyńskiego Tygodnia

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO zaprasza do udziału w otwartym KONKURSIE ofert PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO zaprasza do udziału w otwartym KONKURSIE ofert PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Program będzie rozwijał środowisko wolontariackie w Polsce i wdrażał rozwiązania ułatwiające oraz zachęcające obywateli do systematycznego i długoterminowego angażowania się w wolontariat. Poszukujemy PARTNERÓW, którzy przystąpią do Programu i wraz z zespołem KORPUSU SOLIDARNOŚCI zrealizują działania prowadzące do usprawnienia i upowszechnienia WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO w Polsce. Konkurs ma na celu wyłonienie 16 PARTNERÓW (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do grup prowadzących działania wolontariackie, w tym: WOLONTARIUSZY, KOORDYNATORÓW, ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU oraz OTOCZENIA WOLONTARIATU. Ofertę konkursową kierujemy do ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH zorientowanych w organizowaniu wolontariatu. W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim: doświadczenie Wnioskodawców, możliwości i potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. W ramach składanego wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Przewidywany czas realizacji działań przez partnerów planowany jest od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku. NABÓR wniosków trwa OD 29.04.2019 DO 20.05.2019 DO GODZ. 14:00. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem SYSTEMU OBSŁUGI DOTACJI, w formie elektronicznej pod adresem: https://generator.niw.gov.pl// Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu oraz REGULAMINEM i potrzebną dokumentacją. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: TELEFONICZNEGO: Infolinia pod numerem +48 885 221 530 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00 MAILOWEGO: korpussolidarnosci@niw.gov.pl Zapraszamy do udziału w Konkursie i kontaktu. Zespół Programu Korpus Solidarności

UrbanLab w maju- będzie się działo!

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby na kolejne ciekawe prelekcje jakie szykuje dla nas  Urban Lab w maju. Poniżej przedstawiamy harmonogram co będzie się działo w poszczególnych dniach.   13.05 poniedziałek 17.30 – 20.30   Study Circle, czyli koła samokształceniowe – jak to działa? Czy wiecie, że w Szwecji kilka milionów osób przekazuje sobie

Spotkanie Gdyńskich Organizacji Pozarządowych- 24 maja godz.13:00 w Muzeum Emigracji w Gdyni

Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie gdyńskich organizacji pozarządowych. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 24.05.2019 O GODZINIE 13:00 W MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI. (w sali multimedialnej Muzeum Emigracji, która znajduje się na pierwszym piętrze- wejście jest z korytarza wystaw czasowych, po lewej stronie wystawy stałej). W programie spotkania: 1. Panie  Marta Otrębska i Anna Posłuszna z Muzeum Emigracji, opowiedzą o działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, głównie o projekcie "Muzeum Bez Wyjątku". 2. Prezentacja dwóch gdyńskich organizacji pozarządowych: - Stowarzyszenie „Dlaczego Nie?”. - Centrum Współpracy Młodzieży. 3. Prezentacja Anity Parszewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W czasie prezentacji pod hasłem "MADE IN MAŁOPOLSKA - o małopolskich innowacjach społecznych" opowie o następujących rozwiązaniach: -"Czas na aktywność! Platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"  - platforma społecznościowa ułatwiająca nawiązanie i podtrzymanie relacji towarzyskich przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. - "Teleasystent" - aplikacja, dzięki której osoby niewidome lub słabowidzące zyskują zdalną asystę osoby trzeciej wspierającą samodzielne poruszanie się po mieście. - "Nawigacja głosowa osób zależnych. NGOZ" - nawigacja wspierająca osoby z dysfunkcją wzroku w korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy, muzea, domy kultury, itp. poprzez udostępnienie udźwiękowionej  instrukcji dotyczącej przemieszczania się. - "Zakupy bez barier" - rozwiązanie umożliwiające samodzielne wykonanie zakupów przez osoby z niepełnosprawnością, w tym niewidome/poruszające się na wózku inwalidzkim. Rozwiązanie zakłada zamontowanie w sklepach wielkopowierzchniowych przycisku, pozwalającego osobie niepełnosprawnej zgłosić chęć zrobienia zakupów przy indywidualnej, dyskretnej asyście pracownika sklepu. -"Ścieżka moto-sensoryczna" - model projektu ścieżki moto-sensorycznej do treningu trudnych sytuacji w poruszaniu się, obejmujący projekty stanowisk usprawniająco-wzmacniających dla osób starszych/ niepełnosprawnych, zaprojektowanych do umieszczenia w przestrzeni publicznej. - "Innotextil" - inteligentna odzież (spodnie) wyposażona w mikroczujniki, które połączone z aplikacją – umożliwiają i wspierająca rehabilitację osoby oraz profilaktykę ruchu w warunkach poza laboratoryjnych (podczas aktywności poza domem np. spacerów. - "Uniodzież" - odzież  funkcjonalna tj. „płaszcz przeciwdeszczowy” będący odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Podczas spotkania będzie czas na dyskusję, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotne potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że przedstawione przez Anitę Parszewską propozycje będą dla nas inspiracją. Zapraszam! Magdalena Biegańska  

Sięgnij po wiedzę ekspertów i praktyków biznesu podczas Forum Przedsiębiorstw

Trwają zapisy na Forum Przedsiębiorstw! Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem zaangażowanym w procesy zarządzania i nastawionym na rozwijanie swojej firmy, nie może zabraknąć ciebie na tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się 29 maja (środa) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Forum Przedsiębiorstw już od 14 lat przyciąga małe i średnie firmy, czasami także przedstawicieli

Trwa rekrutacja do zespołu tematycznego URBAN LABU- zgłoszenia do 15 maja!

Jesteś radny/ą dzielnicy lub działasz w organizacjach pozarządowych? Posiadasz doświadczenie w działaniach partycypacyjnych i pracy ze społecznością lokalną lub masz doświadczenia ze współpracy z Miastem jako NGO? Masz spostrzeżenia na temat rzeczy wymagających zmiany w tych obszarach i chcesz włączyć się w poszukiwanie rozwiązań mających poprawić stan partycypacji i warunki działania organizacji pozarządowych w Gdyni? Zgłoś się do prac w Zespole Tematycznym UrbanLabu jako przedstawiciel/ka rad dzielnic lub gdyńskich NGOsów! Czym

Zachęcamy do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – głosujemy do 17 maja włącznie!

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych   Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego, do

Komunikat Komisji Wyborczej wyborów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych 2019

Komunikat Komisji Wyborczej wyborów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych 2019 W związku z zakończeniem prac Komisji Wyborczej do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, zgodnie z procedurą wyborczą rozpoczęło się głosowanie na zgłoszonych kandydatów (w załączeniu protokół). Przypominamy, że głos oddawany jest na kandydatów do PROP w subregionach. Jedna organizacja może poprzeć jednego kandydata ze swego regionu. Forma głosowania - zgodnie z procedurą wyborczą papierowo, bądź elektronicznie. Dokumenty do pobrania: Karta

Dołącz do OTOPatrolu rezerwatu Beka – społeczny Patrol

Dołącz do OTOPatrolu rezerwatu Beka Społeczny patrol terenowych edukatorów rezerwatu Beka – OTOPatrol - to inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Pomorskiego Biura OTOP). Zadaniem osób zaangażowanych w OTOPatrol będzie: monitorowanie najbardziej obciążonych ruchem turystycznym obszarów rezerwatu; edukowanie o przyrodzie Beki; instruowanie osób przebywających poza wyznaczonymi szlakami o zasadach korzystania z rezerwatu w sposób przyjazny dla

Ruszył nabór do wolontariatu podczas Święta Wolności i Solidarności 01 – 11.06.2019r.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza do udziału w wolontariacie ! Ruszył nabór do wolontariatu podczas Święta Wolności i Solidarności! Od 1 do 11 czerwca 2019 r. w Gdańsku świętować będziemy rocznicę 30-lecia pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. W tych dniach chcemy również podkreślić jak ważna jest aktywna postawa obywatelska i działanie na rzecz naszego otoczenia. Miasto Gdańsk we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności oraz Fundacją Gdańską zaplanowało na te dni różne formy aktywności. Szacuje się, że w wydarzeniach udział weźmie kilkadziesiąt tysięcy osób. Przez 11 dni będziemy gościli w Gdańsku setki samorządowców, ludzi kultury, działaczy społecznych. Możecie tworzyć razem z nami to wydarzenie! Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od miejsca zamieszkania, do wsparcia obchodów w charakterze wolontariuszy. Spotkajmy się podczas tego święta jako wolni, równi obywatele, budując wspólnie coś większego  :) Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdziecie tutaj: https://wolontariatgdansk.pl/activity/details/2638