Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Jesienny spacer integracyjny- 17.11.2019

Stowarzyszenie „Gdyński Klub Turystyki” w ramach projektu „Gdynia Miasto Otwarte” organizuje jesienny spacer integracyjny z przewodnikiem po Gdyni. Zapraszamy przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi poruszającymi się na wózkach, ich opiekunów i przyjaciół. Nasze spacery mają formułę integracyjną otwartą, dostępne są dla wszystkich chętnych, którzy chcą wspólnie spędzić czas i odkrywać historię i atrakcje turystyczne

10. edycja Kampanii Społecznej ODWAŻNI WYGRYWAJĄ

Rozpoczynamy jubileuszową 10. edycję Kampanii Społecznej ODWAŻNI WYGRYWAJĄ, dotyczącą profilaktyki raka jądra. Organizatorem i inicjatorem akcji jest Fundacja „Gdyński Most Nadziei” (www.mostnadziei.pl ). Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdyni przekazanych przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, a Kampania objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni. Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem i właśnie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Kontakt z mediami. Co zrobić, żeby o nas mówili?”- nie przyjmujemy już zgłoszeń!!!

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. ” Kontakt z mediami. Co zrobić, żeby o nas mówili?” Miejsce szkolenia:             Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31 Termin:                                    27 listopada  2019r. Godziny szkolenia:             2,5  godziny Rozpoczęcie

XXV edycja konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Jeszcze tylko 2 tygodnie NGO województwa pomorskiego mogą zgłaszać swoją kandydaturę do konkursu, który ma na celu wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych. Zgłoszenia można składać w kategoriach odnoszących się do sfer: * _POMOC SPOŁECZNA_ * _OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA_ * _KULTURA_ * _EDUKACJA_ * _SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE_ * _WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA_ * _DEBIUT ROKU_ - do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut" uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia tegorocznego konkursu (czyli 7.10.2019). Zachęcamy do regularnego udostępniania treści zamieszczanych na profilu konkursu. Szczegółowy regulamin i wniosek konkursowy dostępny jest na stronie http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/  

Pilotażowy projekt edukacyjny w Gdyni

W Gdyni, w podziemiach Hal Targowych- Halo Kultura zakończył się innowacyjny i pilotażowy projekt Edukacja Bez Przymusu. Uczestnikami projektu były dzieci nieuczęszczające na co dzień do szkół- dzieci, które zdobywają wiedzę w ramach edukacji domowej. W Trójmieście około 1000 dzieci uczy się w ramach edukacji domowej. Projekt przybliżył gdyniankom i gdynianom, co kryją słowa edukacja

Krótka fotorelacja ze szkolenia pt: ” Sprawozdawczość i rozliczanie projektu”

W dniu wczorajszym w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się szkolenie pt. "Sprawozdawczość i rozliczanie projektu". Szkolenie poprowadziła pani Joanna Woźniczka - Prezes Fundacji NOVA, od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym, specjalizująca się w funduszach na działalność organizacji  pozarządowych, ekonomii społecznej, partnerstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. Dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych

Wernisaż wystawy malarskiej (fotorelacja)

Szanowni Państwo, Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z wernisażu wystawy malarskiej pt. ”Razem”. Autorami prac są członkowie Klubu : Magdalena Tyszkiewicz, Halina Walasek, Aleksandra Kowalska, Kornel Kowalski, Mirosław Śledź, Robert Korzeniowski, Kajetan Karpiński, Katarzyna Kwiatkowska, Ania Piórkowska, Pola Krasowska oprawa muzyczna Krzysztof Nawrocki.  Klub skupia grono artystów amatorów, tworzących zarówno poezję jak i wypowiadających się poprzez sztukę plastyczną,

Gdyński Kalendarz Pozarządowy na rok 2020

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  Gdyńskiego  Kalendarza Pozarządowego, jednak w zmienionej formule. Tym razem motywem przewodnim będą „Twarze III sektora #wGdyni”. Bardzo często prezentujemy dokonania organizacji z perspektywy efektów ich działań, uczestników zajęć czy adresatów pomocy. Jednak bardzo często sukces organizacji jest zależny od cichych bohaterów, którzy działają z niezwykłą determinacją,

projekt: KWALIFIKACJE DLA POMORZAN

Fundacja Gospodarcza wraz z Partnerami tj. Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o i Open Education Group Sp. z o.o.  realizuje projekt: „KWALIFIKACJE DLA POMORZAN”.    Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszych działań jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji. Z informacjami na temat projektu można zapoznać się pod adresem: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html Partner Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w najbliższym czasie planuje realizację kursu w zakresie podstaw rachunkowości. W kursie mogą wziąć udział OSOBY POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁE W WOJ. POMORSKIM, które są ZATRUDNIONE W MIKRO/MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE LUB W PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ i POSIADAJĄ MAKSYMALNIE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE. Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać w PSSE Sp. z o.o. pod numerem telefonu 603 337 070 lub adresem e-mail: d.orzel@strefa.gda.pl