Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności

Ruszyła III edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

RUSZYŁA III EDYCJA NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA” PRZYZNAWANA OSOBOM, KTÓRE SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM WSPIERAJĄ DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WAŻNE INICJATYWY SPOŁECZNE.   Robią to w wolnym czasie, w ramach wolontariatu, i to dzięki nim wiele projektów społecznych nabiera rozpędu i jest realizowana z sukcesem. Kandydata do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia" może zgłosić osoba prywatna, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja. Projekt ten zainicjowany został przez liderów biznesu tworzących Koalicję Prezesi-wolontariusze. Nabór wniosków potrwa do 6 października br. Szczegóły na: www.dobrybiznes.info/nagroda

Zapraszamy na konsultacje z księgową- 27.09.2019r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 września 2019r. (piątek) o godz. 17:00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się  konsultacje z księgową. Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy księgowej można skorzystać w siedzibie GCOP, mailowo, listownie. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58/661-35-41 lub 58/621-80-98

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Jak ubiegać się o finansowanie projektów w (gdyńskich i nie tylko) konkursach grantowych- Nie przyjmujemy już zgłoszeń na szkolenie!!!

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. ” Jak ubiegać się o finansowanie projektów w (gdyńskich i nie tylko) konkursach grantowych”. Miejsce szkolenia:             Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31 Termin:                                    20 września 2019r. Godziny szkolenia:         

Piszę do Ciebie, Organizacjo… Czyli, jak zmierzyć się z nowymi wzorami przy realizacji zadań publicznych

Piszę do Ciebie, Organizacjo w związku ze zmianami wprowadzonymi przez nowe rozporządzenie z 29 października 2018 roku, które weszło w życie 1 marca 2019 roku, a dotyczy kluczowej dla Ciebie sfery, jaką jest realizacja zadań publicznych zlecanych przez administrację (szczególnie Twój lokalny samorząd). Zwrócimy uwagę na kilka aspektów tych zmian, pomożemy zrozumieć. Mamy nadzieję, że

Zagłosuj na „Społecznika Roku 2019”

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.   Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos

We wrześniu trwa nabór do akcji MASZ GŁOS – jedynej ogólnopolskiej akcji angażującej mieszkanki i mieszkańców oraz władze lokalne do wspólnego działania na poziomie samorządowym. Tylko w ostatnim roku 90% uczestników MASZ GŁOS zrealizowało ważny lokalnie projekt: wdrożyło budżet obywatelski, wyremontowało plac zabaw, założyło radę młodzieżową czy radę seniorów, nadało nazwy ulicom, urozmaiciło program w bibliotece. Gdyby nie wsparcie koordynatorów akcji MASZ GŁOS, ponad połowa zrealizowałaby swoje działanie w znacznie mniejszym – jak twierdzą sami uczestnicy – zakresie, albo w ogóle. Organizatorzy akcji MASZ GŁOS pomagają uczestnikom znaleźć właściwe metody realizowania pomysłów, wspierają w budowaniu kontaktów z mieszkankami i mieszkańcami, z władzą samorządową oraz mediami lokalnymi. Pomysły i potrzeby mogą być różne, np. z obszaru edukacji, ochrony środowiska, wspólnej przestrzeni, demokracji na co dzień. Zapraszamy do akcji MASZ GŁOS organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe i rady seniorów, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Udział w akcji jest bezpłatny. CO DAJE UDZIAŁ W AKCJI MASZ GŁOS? * Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań * Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach * Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski * Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym * Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne * Szansę na zdobycie mikrograntu * Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie ABY ZACZĄĆ DZIAŁAĆ, należy DO KOŃCA WRZEŚNIA ZAREJESTROWAĆ SIĘ na stronie WWW.MASZGLOS.PL . W pierwszej kolejności ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH, KTÓRE WE WRZEŚNIU ODBYWAJĄ SIĘ W CAŁEJ POLSCE. Szkolenia są otwarte – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji. Podczas pierwszej części uczestnicy dowiedzą się, jak prowadzić lokalne działania. Do udziału w drugiej części zapraszamy osoby z doświadczeniem aktywności lokalnej i już uczestniczące w działaniach MASZ GŁOS – będzie to część ekspercka, bardziej zaawansowana tematycznie. W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 14 WRZEŚNIA 2019 W INSTYTUCIE KULTURY MIEJSKIEJ (UL. DŁUGI TARG 39/40 W GDAŃSKU)  W GODZINACH OD 11.00 DO 17.00. ZAPISY POD TYM LINKIEM https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-gdansku/ [3]  

Integracyjne spacery-wycieczki z przewodnikiem po Gdyni

Stowarzyszenie „Gdyński Klub Turystyki” w ramach projektu „Gdynia Miasto Otwarte” organizuje integracyjne spacery-wycieczki z przewodnikiem po Gdyni. Najbliższe spacery odbędą się na terenie morskiego centrum Gdyni. Zapraszamy przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi poruszającymi się na wózkach, ich opiekunów i przyjaciół. Nasze spacery mają formułę integracyjną otwartą, dostępne są dla wszystkich chętnych, którzy chcą wspólnie spędzić czas

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi „Współczesne formy wykorzystania osób w ramach przestępstwa handlu ludźmi.”

Szanowni Państwo, w oparciu o najnowsze badania ankietowe dotyczące znajomości zjawiska handlu ludźmi i przeciwdziałania temu procederowi, jak również w oparciu o pozyskane informacje, dotyczące poziomu wiedzy merytorycznej, głównie wśród mieszkańców Polski w tym zakresie - ustalono, że kształtuje się ona na poziomie ogólności. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom - serdecznie zapraszam na szkolenie adresowane do

Zapraszamy na konsultację z prawnikiem- 09.08.2019r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.08.2019r. (piątek) o godz. 10:00 oraz 11:00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się konsultacje z prawnikiem. Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy prawnika można skorzystać w siedzibie GCOP oraz mailowo. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę. Konsultacje prowadzi Radca Prawny dr Michał Urban