Już wkrótce informacje nt innowacyjnego projektu, który będzie miał na celu tworzenie partnerstw sektorowych i międzysektorowych.