Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Jesteś młodą organizacją pozarządową? Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?

Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze, w tym na niezbędny sprzęt lub szkolenie dla kadry? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

 TYP 1: Działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł) – nabór do 15 lipca,
 TYP 2: Wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5000 zł) – nabór do 15 sierpnia.

W ramach TYPU 2 możliwe jest dofinansowanie MŁODEJ ORGANIZACJI czyli:

 Zarejestrowanej nie wcześniej niż 30 miesięcy temu licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 Jeśli roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych;
 Będących w trakcie procesu rejestracji.

W ramach grantu można sfinansować:

 zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
 adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu),
 podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 poszerzenie zakresu świadczonych usług,
 pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją – maks. 10% kwoty dotacji) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i Operatora TYPU 2 Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej: www.feps.org.pl . Bieżące informacje także na: www.facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu! Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku, tel. 58 344 40 39, e-mail: biuro@feps.org.pl .

 

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza również wszystkich zainteresowanych 11 lipca 2018r. w godz. 14:00-18:00 do naszej siedziby przy ul. 3 maja 27-31 na spotkanie konsultacyjne dot. pozyskiwania funduszy (Akumulator Społeczny).